Lidmaatschap
Als u lid wilt worden, bel dan met 0515 –  44 25 37 of stuur een email met uw gegevens naar secretariaat@bridgesocieteit.com.

Contributie
Onze basiscontributie bedraagt € 20,00 per jaar. Daarnaast betaalt u per competitie, bestaande uit 14 speelavonden of -middagen, € 10,00 per jaar extra. Toeslag NBB lidmaatschap: € 31,00. Is men elders ook al NBB-lid,  dan betaalt u minder. Lid van 2 NBB-verenigingen, dan betaalt u aan ons € 15,50. Van 3 NBB-verenigingen, dan betaalt u aan ons € 10,35. Van 4 NBB-verenigingen, dan betaalt u aan ons € 7,75.

Competities
U kunt kiezen uit competities op maandagmiddag en dinsdagavond, donderdagmiddag en donderdagavond. Ze worden om de week gespeeld. Er is een najaars- en een voorjaarscompetitie. Elke competitie bestaat uit 7 speelrondes.

Leskosten
Leskosten bedragen per cursus € 20,00 per persoon, exclusief lesmateriaal.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden voor één juli van het betreffende kalenderjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

(Uit de Statuten van de bridgesociëteit Sneek d.d. 20-04-2010. Artikel 5 lid 2)

Artikel 14 lid 1:
Het boekjaar van de vereniging is gelijk de periode één augustus tot en met éénendertig juli.