Oefendrive

Voor onze lessers organiseren we dit jaar wederom een Oefendrive. Leuk om eens de krachten te meten in een echt toernooi! De drive vindt plaats op dinsdag 19 december en komt in de plaats van de gewone lesmiddag. U kunt zich als paar of individueel hiervoor opgeven door een mailtje te sturen naar wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com

Lessen voor beginners

In het seizoen 2022/2023 hebben we samen met de bridgeclub Sneek/IJlst een ledenwerfactie georganiseerd. Deze actie heeft 11 aspirant leden opgeleverd. Zij zijn in januari 2023 begonnen met bridgelessen: op de dinsdagmiddag eenmaal in de twee weken theorie in het Convenant en op de tussenliggende week op woensdag oefenen in de Schuttersheuvel. Tot nu toe is iedereen heel enthousiast. De bedoeling is dat de leerlingen in het komende seizoen instromen bij beide verenigingen en zo ook kennismaken met het spelen van competitie. De lessen worden verzorgd door Jan Dooper namens bridgeclub Sneek/IJlst en door Huibie Foeken, Rin van der Laan en Tineke Brouwer van onze bridgesocieteit.

Drive lessers

Op maandag 11 december 2018 kregen onze twee groepen lessers de kans hun bridgekennis te testen in een oefendrive. Met 20 deelnemers en een aantal begeleiders bestond de groep uit zes tafels. Soms met ‘swit op de kop’ en een kleur als een boei werd er geanimeerd gebridged. In de noord/zuid-lijn was de eerste plaats voor Tjeerd Wiersma, in de oost/west-lijn was deze voor Henny Tapking. Zij kregen beiden een pakket met hartige hapjes van de Zuivelhoeve, verzorgd door Huibie Foeken. De begeleiders Ineke van Tienen, Loes Timmer en Rinny van der Laan brachten het aantal tafels in evenwicht. Ook kwam Wietse van Houten namens het bestuur zijn belangstelling tonen. Speciaal dank aan Tineke Hofma voor de aanmaak en verwerking van deze drive.

Thuiskoffer

Voor onze leden zijn er twee verschillende thuiskoffers (een op A- en een op B-niveau) met elk 24 spellen.  Hiermee kunt u thuis met meerdere paren een competitie organiseren. Maar u kunt hem ook gebruiken om met z’n vieren te bridgen.

De koffers bevatten uitgezochte spellen met uitleg en bijbehorende score. Op de scorelijst kunt u berekenen wie de uiteindelijke winnaar is.

De thuiskoffer is te verkrijgen en in te leveren bij Gert Timmer.
E-mail: voorzitter@bridgesocieteit.com

Hello

Click here to add your own text