Oefenen met een item

Op veler verzoek starten we in september met oefenmiddagen voor onze beginnende competitiespelers. (Spelers die afgelopen seizoen in de competitie zijn gestart.) Dit vooral om een stukje routine op te bouwen. Op de dinsdagmiddagen wordt 1 item behandeld en naar aanleiding daarvan worden twaalf spellen gespeeld. De kosten hiervoor zijn € 7,50 persoon. Kijk voor de data bij Speeldata. Opgeven door een mailtje te sturen naar lesinfo@bridgesocieteit.com.
Bij voldoende deelname zal op de dinsdagmiddag ook een beginnerscursus worden gestart.

Drive lessers

Op maandag 11 december jl kregen onze twee groepen lessers de kans hun bridgekennis te testen in een oefendrive. Met 20 deelnemers en een aantal begeleiders bestond de groep uit zes tafels. Soms met ‘swit op de kop’ en een kleur als een boei werd er geanimeerd gebridged. In de noord/zuid-lijn was de eerste plaats voor Tjeerd Wiersma, in de oost/west-lijn was deze voor Henny Tapking. Zij kregen beiden een pakket met hartige hapjes van de Zuivelhoeve, verzorgd door Huibie Foeken. De begeleiders Ineke van Tienen, Loes Timmer en Rinny van der Laan brachten het aantal tafels in evenwicht. Ook kwam Wietse van Houten namens het bestuur zijn belangstelling tonen. Speciaal dank aan Tineke Hofma voor de aanmaak en verwerking van deze drive.

Thuiskoffer

Voor onze leden zijn er twee verschillende thuiskoffers (een op A- en een op B-niveau) met elk 24 spellen.  Hiermee kunt u thuis met meerdere paren een competitie organiseren. Maar u kunt hem ook gebruiken om met z’n vieren te bridgen.

De koffers bevatten uitgezochte spellen met uitleg en bijbehorende score. Op de scorelijst kunt u berekenen wie de uiteindelijke winnaar is.

De thuiskoffer is te verkrijgen en in te leveren bij Gert Timmer.
E-mail: voorzitter@bridgesocieteit.com