Andere opzet lessen

Vanwege de lange covid-periode hebben we besloten de lessen dit jaar iets anders op te zetten.
De beginners van 2019/2020 herhalen Flits 1 in een versneld tempo en beginnen dan in januari met Flits 2.
De beginnende competitiespelers doen hetzelfde: in versneld tempo Flits 2 herhalen en in januari beginnen met Vijfkaart Hoog.
De dagen dat er in najaar 2022 wordt lesgegeven aan zowel beginners als competitiespelers zijn: 13 & 27 september, 11 & 25 oktober, 8 & 22 november en 6 december.

Drive lessers

Op maandag 11 december 2018 kregen onze twee groepen lessers de kans hun bridgekennis te testen in een oefendrive. Met 20 deelnemers en een aantal begeleiders bestond de groep uit zes tafels. Soms met ‘swit op de kop’ en een kleur als een boei werd er geanimeerd gebridged. In de noord/zuid-lijn was de eerste plaats voor Tjeerd Wiersma, in de oost/west-lijn was deze voor Henny Tapking. Zij kregen beiden een pakket met hartige hapjes van de Zuivelhoeve, verzorgd door Huibie Foeken. De begeleiders Ineke van Tienen, Loes Timmer en Rinny van der Laan brachten het aantal tafels in evenwicht. Ook kwam Wietse van Houten namens het bestuur zijn belangstelling tonen. Speciaal dank aan Tineke Hofma voor de aanmaak en verwerking van deze drive.

Thuiskoffer

Voor onze leden zijn er twee verschillende thuiskoffers (een op A- en een op B-niveau) met elk 24 spellen.  Hiermee kunt u thuis met meerdere paren een competitie organiseren. Maar u kunt hem ook gebruiken om met z’n vieren te bridgen.

De koffers bevatten uitgezochte spellen met uitleg en bijbehorende score. Op de scorelijst kunt u berekenen wie de uiteindelijke winnaar is.

De thuiskoffer is te verkrijgen en in te leveren bij Gert Timmer.
E-mail: voorzitter@bridgesocieteit.com