Nieuwe opzet lessen

De oefenmiddagen met een item gaan voorlopig stoppen. Na twee jaar is de belangstelling afgenomen en vielen we met de items in herhaling. We gaan ons beraden over een andere opzet en misschien komt er vanuit de leden een lumineus idee. Wij horen dit uiteraard graag.
Wat betreft de beginners (1e jaars en 2e jaars) is besloten de cursus Flits 2 nogmaals op te zetten. Dit om de basisbeginselen van het bridge nog meer te laten bezinken. Deze cursus is vanaf 11 september elke dinsdagmiddag en kost voor leden € 7,50 voor het hele seizoen. Aanmelden via lesinfo@bridgesocieteit.com.
De lessen worden begeleid door Huibie Foeken en Tineke Brouwer, met assistentie van een aantal ervaren bridgers.
Op dit moment zijn er geen plannen een nieuwe beginnerscursus te starten.

Thuiskoffer

Voor onze leden zijn er twee verschillende thuiskoffers (een op A- en een op B-niveau) met elk 24 spellen.  Hiermee kunt u thuis met meerdere paren een competitie organiseren. Maar u kunt hem ook gebruiken om met z’n vieren te bridgen.

De koffers bevatten uitgezochte spellen met uitleg en bijbehorende score. Op de scorelijst kunt u berekenen wie de uiteindelijke winnaar is.

De thuiskoffer is te verkrijgen en in te leveren bij Gert Timmer.
E-mail: voorzitter@bridgesocieteit.com