Dit is een rubriek voor persoonlijk nieuws van en over onze leden.
Wilt u een bericht laten plaatsen? Stuur dan een mailtje naar de secretaris: secretariaat@bridgesocieteit.com.

Nieuwe leden

We hebben dit seizoen een aantal nieuwe en ‘opnieuwe’ leden mogen verwelkomen. Dat zijn Zus Bakker, Hielke Bijsma, Henny Krikke, Siem de Boer, Marten en Hannie Harder, Mariet Swart, Odilia van Niel, Paul van Velthoven, Hans Waterlander en Aafke Zijlstra. Bovendien zijn er vier nieuwe leden die nog de lessen volgen maar al wel aan de competitie deelnemen. Dat zijn Margreet Boringa, Vronie de Jong, Baukje de Jong en Vronie de Vries. Allemaal van harte welkom en veel succes en plezier!

Greet Schaaf-Doornbos

Op 23 september is Greet Schaaf-Doornbos na een kort ziekbed op 85-jarige leeftijd overleden. Greet en haar anderhalf jaar geleden overleden man Sjoerd zijn jarenlang graag geziene leden geweest van onze Bridgesocieteit. Haar overlijdensadvertentie kunt u HIER aanklikken. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Jan Ringma

Op 9 september is oud-clublid Jan Ringma, partner van Riemke Gaastra, op 83-jarige leeftijd overleden. De overlijdensadvertentie kunt u HIER inzien. Op de website van Mensenlinq kan men desgewenst een condoleance achterlaten. Wij wensen Riemke en de overige nabestaanden veel sterkte toe.

Kees van Driel

Tot ieders ontsteltenis is op 8 september jl. ons gewaardeerde clublid Kees van Driel overleden als gevolg van een onfortuinlijke val deze zomer. Het afscheid vond plaats in besloten kring. Op de rouwkaart schreef Gerda, de vrouw van Kees, op zijn verzoek nog een persoonlijk bericht voor de leden van onze sociëteit. U kunt de kaart inzien als u HIER klikt.

Willeke de la Chambre

Op 19 maart 2022 is Willeke de la Chambre- van der Velden overleden. Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring. Willeke is lange tijd, zeer positief, bij de lesgroep van Tineke Brouwer betrokken geweest. Er zijn veel mensen op de bridgeclub die haar kenden, ook al was ze geen lid meer. Het bestuur heeft een condoleancekaart gestuurd naar de nabestaanden.

Henk van Koeveringe

Ons bereikte het droevige bericht dat op zaterdag 13 november 2021  Henk van Koeveringe overleden. Henk en zijn vrouw Nanja waren jarenlang lid van onze club. Namens alle leden heeft het bestuur een blijk van medeleven gestuurd naar de nabestaanden. Klik op OVERLIJDENSADVERTENTIE voor de advertentie zoals deze in de krant heeft gestaan.