Dit is een rubriek voor persoonlijk nieuws van en over onze leden.
Wilt u een bericht laten plaatsen? Stuur dan een mailtje naar de secretaris: secretariaat@bridgesocieteit.com.

Ticky IJntema-Sikma

Ons oudste clublid, Ticky IJntema, is 11 augustus jl. op de gezegende leeftijd van 98 jaar overleden. Namens alle leden heeft het bestuur een blijk van medeleven gestuurd naar de nabestaanden. Klik op OVERLIJDENSADVERTENTIE voor de advertentie zoals deze in de Leeuwarder Courant heeft gestaan.

Sjoerd Schaaf

Op 84-jarige leeftijd is 23 april jl. ons voormalig clublid Sjoerd Schaaf overleden. Sjoerd is lange tijd lid geweest maar om gezondheidsredenen moest hij onlangs helaas afhaken. Zijn vrouw Greet Schaaf-Doornbos is nog wel lid. Wij wensen haar en de andere nabestaanden veel sterkte.  Klik op OVERLIJDENSBERICHT voor de advertentie zoals deze in meerdere kranten heeft gestaan.

Ceciel Keuning

Op 23 februari jl. is Ceciel-Keuning ons op 90-jarige leeftijd ontvallen. Namens alle leden heeft het bestuur een blijk van medeleven gestuurd naar de nabestaanden. Klik op OVERLIJDENSBERICHT voor de advertentie zoals deze in de Leeuwarder Courant heeft gestaan.

Lia Boomsma

Op 6 januari jl. is ons gewaardeerde clublid Lia Boomsma overleden. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Op hun verzoek plaatsen we hier de advertentie. De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. U kunt de rouwkaart als pdf bekijken. Klik op ROUWKAART.

Ineke de Vries

“Optimistisch, sterk, kleurrijk en lief”. Zo luidt de kenmerkende typering die de nabestaanden geven van ons clublid Ineke de Vries, die op 10 september 2020 is overleden. Ineke werd 85 jaar. Klik op  OVERLIJDENSBERICHT voor de advertentie zoals deze in de Leeuwarder Courant heeft gestaan.

Gerrit Terwisscha van Scheltinga

In Blauwhús is op 26 augustus 2020 overleden ons gewaardeerde clublid Gerrit Terwisscha van Scheltinga. Hij werd 89 jaar. Klik op  OVERLIJDENSBERICHT voor de advertentie zoals deze in de Leeuwarder Courant heeft gestaan.