Dit is een rubriek voor persoonlijk nieuws van en over onze leden.
Wilt u een bericht laten plaatsen? Stuur dan een mailtje naar de secretaris: secretariaat@bridgesocieteit.com.

Gerda Kerver

Tot ons grote verdriet is op zaterdag 14 mei jl. ons zeer geliefde clublid en actieve vrijwilligster Gerda Kerver overleden. Ze is net geen 65 jaar geworden. De uitvaart vindt plaats op maandag 22 mei in het Crematorium Sneek, aanvang 15.00 uur. Gerda hield van de kleur paars en haar man Willem en zonen Niek en Ronald vragen of zij die afscheid van haar komen nemen een paarse bloem op de kist willen leggen. Zij die alleen willen condoleren zijn welkom na afloop van de plechtigheid in het restaurant van het crematorium, van 16.00 tot 17.00 uur. Alstublieft dan geen bloemen meenemen. Het condoleance-adres is Schierstins 1, 8604 BV Sneek.

Wim en Aafje Schmeits

Twee leden van het eerste uur hebben nu helaas hun lidmaatschap van onze club moeten beëindigen. Wim en Aafje Schmeits hebben met ingang van het volgende seizoen opgezegd omdat het hun toch wat te zwaar wordt. Beiden zijn inmiddels de 90 gepasseerd. Sinds zij 43 jaar geleden naar Sneek verhuisden zijn ze met veel plezier lid geweest van ‘Heel wat Manche’ in IJlst en van onze Bridgesocieteit in Sneek, die eerst nog De Leeuwen heette. In hun bedankbriefje schrijven ze “de plezierige en gezellige sfeer die de Societeit kenmerkt” te zullen gaan missen. En wij zullen deze twee fijne mensen gaan missen!

Anneke de Lange

Tot ons verdriet is op vrijdag 17 maart Anneke de Lange op 77-jarige leeftijd overleden. Zij was een graag gezien lid van onze club. De crematie heeft plaatsgevonden in besloten kring. Wij wensen haar man Jan, de kinderen en verdere familie en vrienden veel sterkte toe. Haar overlijdensbericht kunt u HIER aanklikken.

Gerben Sietsma

Ons geliefde clublid Gerben Sietsma is op vrijdag 9 december op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersentumor. De uitvaart heeft plaatsgevonden in besloten kring.  Zijn overledensadvertentie kunt u HIER aanklikken. We wensen Marijke, familie en vrienden veel sterkte.

Marijke stuurde ons recent het volgende bedankkaartje: “Wij willen iedereen bedanken voor alle belangstelling, lieve kaarten, bloemen en bezoeken, die wij hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van Gerben. Hartverwarmend!”

Nieuwe leden

We hebben dit seizoen een aantal nieuwe en ‘opnieuwe’ leden mogen verwelkomen. Dat zijn Zus Bakker, Hielke Bijsma, Henny Krikke, Siem de Boer, Marten en Hannie Harder, Mariet Swart, Odilia van Niel, Paul van Velthoven, Hans Waterlander en Aafke Zijlstra. Bovendien zijn er vier nieuwe leden die nog de lessen volgen maar al wel aan de competitie deelnemen. Dat zijn Margreet Boringa, Vronie de Jong, Baukje de Jong en Vronie de Vries. Allemaal van harte welkom en veel succes en plezier!

Greet Schaaf-Doornbos

Op 23 september is Greet Schaaf-Doornbos na een kort ziekbed op 85-jarige leeftijd overleden. Greet en haar anderhalf jaar geleden overleden man Sjoerd zijn jarenlang graag geziene leden geweest van onze Bridgesocieteit. Haar overlijdensadvertentie kunt u HIER aanklikken. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Jan Ringma

Op 9 september is oud-clublid Jan Ringma, partner van Riemke Gaastra, op 83-jarige leeftijd overleden. De overlijdensadvertentie kunt u HIER inzien. Op de website van Mensenlinq kan men desgewenst een condoleance achterlaten. Wij wensen Riemke en de overige nabestaanden veel sterkte toe.

Kees van Driel

Tot ieders ontsteltenis is op 8 september jl. ons gewaardeerde clublid Kees van Driel overleden als gevolg van een onfortuinlijke val deze zomer. Het afscheid vond plaats in besloten kring. Op de rouwkaart schreef Gerda, de vrouw van Kees, op zijn verzoek nog een persoonlijk bericht voor de leden van onze sociëteit. U kunt de kaart inzien als u HIER klikt.