Algemeen

De ene week op maandagmiddag en donderdagavond en de andere week op dinsdagavond en donderdagmiddag organiseren we competities.  Per keer kunnen hier maximaal 72 leden aan meedoen. De competities beginnen ‘s middags om half twee en ‘s avonds om half acht. Er is een najaars- en een voorjaarsronde van elk 7 zittingen in een A-, een B- en, waar mogelijk, een C-lijn. De uitslagen van elke gespeelde competitie worden verwerkt met het computerprogramma van de NBB, waarmee ook automatisch de behaalde meesterpunten worden berekend. We werken met het Rankingsysteem waardoor men tijdens de competitie kan promoveren of degraderen, afhankelijk van de scores. Als u klikt op Uitslagen wordt u doorgelinkt naar onze scorepagina bij de NBB. Ieder lid wordt geacht kennis te hebben genomen van ons Huishoudelijk Reglement. Het officiële Spelregelboekje van de NBB kunt u in pdf-formaat inzien of afdrukken.

Prijzen

In plaats van een prijs voor degenen die het dichtst bij de 50 % zijn geëindigd gaan we het nu eens anders doen. We hebben prijzen voor verschillende plaatsingen volgens dit lukraak gekozen schema: Zitting 1 de nr. 3  in alledrie de lijnen, zitting 2 nr. 8, zitting 3 nr. 5, zitting 4 nr. 10, zitting 5 nr. 1, zitting 6 nr. 6, zitting 7 nr. 4, zitting 8 nr. 9, zitting 9 nr. 2, zitting 10 nr. 7, zitting 11 nr. 3, zitting 12 nr. 8, zitting 13 nr. 1, zitting 14 nr. 10.
En natuurlijk ontvangen aan het einde van de competities de nummers 1 en 2 van beide lijnen een prijs.

Afzeggen

Bij verhindering wordt u dringend verzocht zich uiterlijk een dag voor de speeldatum af te melden bij Wedstrijdzaken. Bij voorkeur per e-mail: wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Telefonisch kan eventueel ook: 06 504 91 750 (Tineke) of 06 542 75 292 (Gert).

Geef dan ook de eventuele invaller(s) door. Als dat spelers van buiten onze club betreft, is het noodzakelijk ook hun eventuele NBB-lidmaatschapsnummer door te geven. Voor spelers die geen lid zijn van de NBB of van wie het lidmaatschapsnummer niet is doorgegeven, moeten wij namelijk € 0,50 aan kosten in rekening brengen.

Dupliceermachine

Er wordt nog al eens gemopperd op “computerspellen”. Dat is niet terecht. Handmatig schudden heeft als nadeel dat de verdelingen niet echt willekeurig zijn. Alleen na heel goed schudden (minstens zeven keer!) is de verdeling wel goed. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Wij beschikken over een dupliceermachine die de kaarten verdeelt volgens een computerprogramma. Zulke schudprogramma’s zijn uitvoerig getest en worden ook gebruikt bij officiële wedstrijden van de NBB. De belangrijkste voordelen van het gebruik van de dupliceermachine zijn: 1. Spellen hoeven voor aanvang van de wedstrijd niet meer handmatig geschud te worden. 2. In alle lijnen worden dezelfde spellen gespeeld; er is dus vergelijkingsmateriaal. 3. Op de website zijn gedetailleerde frequentiestaten met spelverdelingen zichtbaar; ieder kan de gespeelde spellen bestuderen. 4. Voor toernooien hoeven de spellen niet meer handmatig voorgestoken te worden.