Welkom bij De Bridgesocieteit Sneek

Slotdrive Voorjaarscompetitie

De datum van de Slotdrive is gewijzigd. Deze zal nu worden gespeeld op DINSDAG 23 APRIL. De aanvang van de middagdrive is zoals gebruikelijk om 14:00 uur en van de avonddrive om 19:30. Meer informatie over inschrijving e.d. volgt binnenkort.

Wegwerkzaamheden

Vanaf maandag 4 februari tot en met vrijdag 5 april 2019 is de kruising Worp Tjaardastraat/Chr. Schotanusstraat/Winsemiusstraat in Sneek afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Nieuw bridgeseizoen

De voorjaarscompetitie 2019 is van start gegaan. Kijk voor de volledige lijst voor alle competities bij Speeldata. Als u hierboven in het hoofdmenu op Uitslagen klikt, wordt u direct doorgelinkt naar de uitslagenpagina van de NBB. Bij ‘Competities’ vindt u de Speloverzichten. Daarop kunt u van elk gespeeld spel zien wat de computer heeft berekend als maximaal haalbare score, oftewel het beste bod en het beste spel. Leerzaam is ook voor het filmpje “Hoe hoort het eigenlijk?” van de NBB. Dit om ergernissen aan de bridgetafel te voorkomen. Verder herinneren wij er u nog aan uw mobiele telefoon tijdens het kaarten op stil te zetten. We wensen iedereen veel speelplezier.

Foto van Floating Piers

Aan de wand van het bridgelokaal hangt nu een prachtige foto die Julius van Dijk heeft gemaakt van het kunstproject “The Floating Piers” in het Italiaanse meer van Iseo. Dit project van de beroemde “inpak”-kunstenaar Christo bestond uit een 3 kilometer lange en 12 meter brede drijvende pier van aan elkaar gekoppelde plastic containers waar geel doek overheen was gespannen. Van 18 juni t/m 3 juli 2016 wandelden hier 1,2 miljoen blije mensen overheen, onder wie Julius en zijn vrouw Mirjam die als grote fans van Christo speciaal hiervoor naar Italië waren afgereisd. Julius heeft er in enkele dagen tijd een uitgebreide serie foto’s van gemaakt, zelfs vanuit een helikopter. Omdat er in de media destijds maar weinig aandacht aan dit fraaie project werd besteed, vindt hij het leuk om nu een van zijn foto’s op flink formaat op onze Bridgesocieteit te tonen. Op het tekstkaartje naast de grote wandfoto leest u meer informatie.   

Prijswinnaars Najaarscompetitie

Dit zijn de winnaars van de Najaarscompetitie: Maandagmiddag A: 1 Jannie Gebben & Margaret Jansen, 2 Minke Feenstra & Greet Schaaf. B: 1 Elly Drabbe & Margriet de Vries, 2 Marijke & Gerben Sietsma. Maandagavond A: 1 Wopke Stienstra & Bert Veldman, 2 Trudy Lunter & Sonja Ozinga. B: 1 Jenny & Bauke Spijksma, 2 Klaas Kamstra & Geer Schmidt. Dinsdagavond A: 1 Loes & Gert Timmer, 2 Hermien & Leo Boot. B: 1 Wil & Henk Wagenaar, 2 Marijke & Gerben Sietsma. Donderdagmiddag A: 1 Margaret Hoekstra & Diny Veldmans, 2 Wida Veldman & Cily Agricola. B: 1 Rin v.d. Laan & Paul Ruiter, 2 Julia Kloosterman & Hannie Platen. Donderdagavond A: 1 Jannie & Roelof Gebben, 2 Jan van Dijk & Klaas Kamstra. B: 1 Metty Cornelis & Jan Jurna, 2 Joke Prinsen & Tjip van Diepen. Allen van harte gefeliciteerd.

Oefendrive lessers

Op maandag 11 december jl kregen onze twee groepen lessers de kans hun bridgekennis te testen in een oefendrive. Met 20 deelnemers en een aantal begeleiders bestond de groep uit zes tafels. Soms met ‘swit op de kop’ en een kleur als een boei werd er geanimeerd gebridged. In de noord/zuid-lijn was de eerste plaats voor Tjeerd Wiersma, in de oost/west-lijn was deze voor Henny Tapking. Zij kregen beiden een pakket met hartige hapjes van de Zuivelhoeve, verzorgd door Huibie Foeken. De begeleiders Ineke van Tienen, Loes Timmer en Rinny van der Laan brachten het aantal tafels in evenwicht. Ook kwam Wietse van Houten namens het bestuur zijn belangstelling tonen. Speciaal dank aan Tineke Hofma voor de aanmaak en verwerking van deze drive. Kijk bij Lessen & Oefenen voor meer informatie over onze bridgeles voor beginners.

Stem op ons!

Als u lid bent van de Rabobank Sneek ZuidwestFriesland kunt u  € 5,00 van het Rabo-sponsorbudget toewijzen aan onze Bridgesocieteit Sneek. Dit kan de hele maand december en januari. Ter verduidelijking: het kost u zelf niets. U hoeft alleen op ons te stemmen. Per stem krijgen wij 5 euro van de bank. Maximaal één stem per lid. Zo brengt u uw stem uit: klik op STEMBILJET LEDENSPONSORING en vul de gevraagde gegevens in. De stemcode van Bridgesocieteit Sneek is RLS007. Klik op verzenden. U ontvangt van de Rabobank een bevestiging dat uw stem is verwerkt. Alvast bedankt voor uw steun!

Hoe hoort het eigenlijk?

In het filmpje “Hoe hoort het eigenlijk?” legt de Nederlandse Bridge Bond helder en inzichtelijk uit wat de meest voorkomende overtredingen van de spelregels zijn.  In een soms beschamend herkenbare spelsituatie wordt duidelijk gemaakt hoe het niet en vooral hoe het dan wél moet. Het filmpje is een aanrader. Klik op bijgaande foto om het af te spelen. Voor al onze leden hebben wij bovendien het boekje “Gids voor Bridge”, waarin de rechten en plichten aan de bridgetafel worden toegelicht. Dit om te zorgen voor een plezierige sfeer. Het boekje is op de eerste speelronde van de verschillende competities uitgereikt aan de leden.

Wel en wee

Voor persoonlijke berichten van en over leden hebben we inmiddels een rubriek Wel en Wee aan de website toegevoegd. Wilt u iets plaatsen in deze rubriek of heeft u een tip? Neem dan contact op met de secretaris: secretariaat@bridgesocieteit.com.

Spelregels

Per 1 september 2017 is het Spelregelboekje van de Nederlandse Bridgebond vernieuwd. Bij onze Bridgesocieteit hebben alleen de wedstrijdleiders/arbiters een exemplaar. Maar omdat veel spelers  ook geïnteresseerd zijn, is het boekje nu ook digitaal in te zien. Klik op de afbeelding van het boekje. U komt dan op een webpagina van de Bridgebond waar u aan de linkerkant via de inhoudsopgave de verschillende artikelen kunt lezen. Bij Competities (zie hoofdmenu bovenaan) hebben we ook een link naar het digitale boekje geplaatst. Desgewenst kunt u daar ook een pdf-bestand van de spelregels inkijken of afdrukken.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.