Welkom bij de Bridgesocieteit Sneek

Competitie afgelast

Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen en de nieuwe variant van het virus heeft het bestuur besloten dat er dit jaar niet meer gebridget wordt. Zodra het in 2022 weer verantwoord is om te bridgen laten we u dit weten. Wij wensen u, ondanks de beperkende maatregelen, alvast fijne feestdagen toe. Blijf gezond!

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevige bericht dat zaterdag 13 november jl. ons mede-clublid Henk van Koeveringe is overleden. Zijn overlijdensbericht zoals dat in de krant heeft gestaan kunt u nalezen in de rubriek Wel en Wee. Ons medeleven gaan uit naar zijn vrouw Nanja en de de overige familie en vrienden.

Bridgen afgelast

Om het hoge aantal coronabesmettingen terug te dringen roept de overheid op het aantal contactmomenten tot een minimum te beperken. In dat verband geeft de BridgeBond het dringende advies aan alle aangesloten verenigingen om de komende drie weken niet fysiek te bridgen op de club. Het bestuur van onze sociëteit geeft gehoor aan deze oproep en heeft de competities tijdelijk stil gelegd. Om diezelfde reden zullen er dit verenigingsjaar geen Kerst- en Nieuwjaarsdrive zullen worden georganiseerd. Op 6 december a.s., wanneer het hopelijk weer mogelijk is, willen we de competitie weer opstarten. We moeten dan echter wel in deze week alle zittingen afwerken om voor de kerst de competitie af te kunnen werken. Het schema komt er dan als volgt uit te zien:
Maandagmiddag: 6 en 13 december
Maandagavond: 6 en 20 december
Dinsdagavond: 7 en 14 december
Donderdagmiddag: 9 en 23 december
Donderdagavond: 9 en 23 december.
We hopen u in goede gezondheid in de week van 6 december a.s. weer te zien.
Het bestuur.

Bloemen

Leden die in het ziekenhuis belanden worden verrast met een bloemetje van de club. Zo ook Eduard Hoekstra. Reden voor zijn vrouw Margareth dit briefje aan het bestuur te schrijven: “Fantastisch, wat een grote verrassing afgelopen zaterdagmiddag. Een prachtig boeket bloemen voor Eduard! Heel hartelijk dank daarvoor en vooral ook dat er aan je gedacht wordt. Voorlopig komt Eduard nog niet te kaarten. Drukte aan zijn hoofd en drukte met een zaal met mensen moet hij nog niet willen, is het advies. Maar we hopen de draad z.s.m.weer op te kunnen pakken. Nogmaals hartelijk dank en een vriendelijke groet, Eduard en Margareth Hoekstra”

Bridgen in de Parkflat

De Parkflat is op zoek naar enkele bridgers op de donderdagmorgen. Er wordt gebridged van 09.30u tot 11.30u. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor informatie kunt u bellen naar de Parkflat: 0515 – 437 437.

We zijn weer begonnen

Maandagmiddag 4 oktober is het bridgen weer van start gegaan. De controle van de QR-code bij de ingang verliep gelukkig soepel. Voor de meesten was het bridgen eerst weer even wennen maar er is met veel plezier gespeeld en het was fijn elkaar weer te zien. Zoals gebruikelijk was er een nazit met hapjes. Helaas moest Tineke Luth hier zelf voor naar het Convenant komen omdat er (nog) geen vrijwilliger/-ster is die dit op de maandagmiddag wil doen. Heus, het hoeft niet ingewikkeld dus het is maar een kleine moeite. Wie biedt zich aan? Ook heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Na zich vele jaren voor de club te hebben ingezet is Huibie Foeken afgetreden als bestuurslid. Haar plaats wordt ingenomen door Rin van der Laan (zie foto).

Siep Gielstra is gestopt

Helaas hebben Siep en Limmy Gielstra om gezondheidsredenen van Limmy
bedankt als lid. Siep is jarenlang actief betrokken geweest bij de vereniging,  onder meer als wedstrijdleider en arbiter. Hiervoor zijn wij hem
zeer erkentelijk. Inmiddels hebben wij Siep bedankt met een cadeaubon en
een bos bloemen.

Veilig bridgen

In de Nieuwsbrief die 21 september jl. aan alle leden is verstuurd, heeft u kunnen lezen over de coronamaatregelen die in overeenstemming met het overheidsbeleid zijn genomen. De eerste keer dat u dit seizoen weer komt bridgen moet u uw vaccinatiebewijs tonen. Heeft u die niet dan vragen we u elke keer een negatief testadvies te overleggen. Heeft u klachten die op corona kunnen duiden dan blijft u natuurlijk thuis. En ook niet onbelangrijk: kleed u warm aan want er wordt gezorgd voor optimale ventilatie dus het kan wat frisser zijn.

Hulp voor hapjes

Het is een leuke traditie dat bij onze vereniging steeds na afloop van het bridgen voor wat lekkers wordt gezorgd. Tineke Luth zoekt nog een aantal dames of heren die dit op een clubmiddag- of avond willen verzorgen. Het gaat om simpele borrelhapjes en de kosten worden door de vereniging vergoed. Wie meldt zich aan voor het komende seizoen? U kunt bellen met Tineke voor meer informatie: 06 – 512 92 937.

It giet oan!

De nieuwe competities gaan weer van start. Alleen zal dat niet in september zijn maar een maand later: in oktober dus. In de Nieuwsbrief die het bestuur vorige maand aan alle leden heeft verzonden, heeft u al kunnen lezen over de maatregelen die zijn genomen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van goede luchtreinigers. Het eerdere speloverzicht is inmiddels gewijzigd. Klik op Speeloverzicht 2021-2022 voor het nieuwe overzicht van alle speeldagen (de eerste op maandagmiddag 4 oktober) zodat u alvast de voor u geldende data kunt noteren in uw agenda. Zoals gebruikelijk beginnen de competitiemiddagen om 13.30 uur en de -avonden om 19.30 uur. De ALV is op donderdag 16 september, aanvang 19.30 uur. We hopen u straks weer in goede gezondheid te kunnen begroeten!

Droevige berichten

Door de coronamaatregelen hebben we elkaar helaas al ruim een jaar niet op de club gezien. En in die tijd is er veel gebeurd. Zo is een aantal clubleden overleden. De overlijdensberichten hebben we geplaatst in de rubriek  Wel en Wee. Mede vanwege de coronamaatregelen zijn de uitvaarten in besloten kring gehouden. Vanzelfsprekend heeft het bestuur namens u allen wel een blijk van deelneming gestuurd aan de nabestaanden. Wij wensen hun veel sterkte.

Tuin

Er mag dan sinds 16 maart niet meer worden gebridged in ‘t Convenant, dat wil niet zeggen dat daar alles op z’n beloop gelaten kan worden. Kees van Driel is ook dit jaar weer volop bezig geweest in de tuin. Wieden, water geven, snoeien – menig uurtje is hij er telkens mee zoet. Mede-clublid Jerome Weisz helpt hem daar tegenwoordig bij en samen hebben ze mooie foto’s gemaakt van al wat er groeit en bloeit. In bijgaand FOTOALBUM ziet u een selectie van hun mooiste opnames. Hoveniersbedrijf Donker Groen uit Sneek heeft begin oktober het grote snoeiwerk aangepakt.

Thuiscompetitie

Omdat we het bridgen allemaal heel erg missen is er nu de mogelijkheid om thuis een competitie te spelen. Daarvoor zijn twee wedstrijdkoffers klaar gemaakt, een voor de A en een voor de B. De koffers bevatten elk 24 spellen en een scorelijst waarmee u kunt berekenen wie de winnaar is.  Het is de bedoeling dat u de uitslag per spel noteert. Nadat 20 paren de spellen gespeeld hebben, volgt er een totaal-uitslag. Wilt u meedoen aan deze thuiscompetitie? Stuur dan zo spoedig mogelijk een mail naar wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Of bel Tineke op 06-50491750.

Najaarscompetitie afgelast

Het is heel jammer maar de komende Najaarscompetitie moeten we overslaan. De verplichte afstand van 1,5 meter, de relatief hoge gemiddelde leeftijd van onze leden, een voor coronabegrippen niet goed te ventileren ruimte, veel deelnemers, weinig ruimte met wisselen, het veelvuldig desinfecteren, kaarten en biddingboxen die door meerdere personen per zitting worden gebruikt, veelvuldig toiletbezoek en gebruik van de barproducten… de lijst met problemen is lang. Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen dat we in het najaar mogelijk met een tweede coronagolf worden geconfronteerd. Daarom acht het bestuur het niet verantwoord om voor 1 januari a.s. te starten met de competities. Mocht u thuis willen bridgen, maar geen partner en/of tegenstanders weten, dan kunt u zich aanmelden bij wedstrijdzaken. Wij zorgen dat er contact kan worden gelegd om te kunnen afspreken.
De Algemene Ledenvergadering willen we wel door laten gaan. Deze zal worden gehouden op dinsdag 15 september a.s. Ongeveer 40 leden kunnen hierbij aanwezig zijn.

Zomerinloop

Helaas, ook de zomerinloop kan vanwege het gevaar van corona-besmetting niet doorgaan dit jaar. Als het goed is heeft u dat al kunnen lezen in de Nieuwsbrief die aan alle leden is verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen? Kijk dan even bij de ongewenste mail want het kan zijn dat een groepsmail daarin belandt.
Of het mogelijk is de gewone bridgecompetites in september weer op te starten, zal het bestuur in augustus beoordelen. De leden ontvangen te zijner tijd bericht hierover.
Iedereen een mooie zomer en vooral een goede gezondheid gewenst.

Toch bridgen?

Heel jammer dat we door de anti-coronamaatregelen dit seizoen niet meer kunnen bridgen. Maar de NBB wijst er wellicht ten overvloede op dat Online Bridge een leuk alternatief kan zijn. Er zijn bij de BridgeBond twee mogelijkheden: Berry’s Internetclub en Stepbridge. Speciaal voor deze unieke situatie heeft Stepbridge het proefabonnement uitgebreid. Op de website van de NBB is meer informatie te vinden over online bridgen.

Coronavirus

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben we besloten alle activiteiten tot nader order stop te zetten. Klik HIER voor het advies van de NBB. De maatregelen van de overheid gelden tot en met 31 maart. Maar aangezien er daarna nog maar één competitiezitting is, hebben wij besloten alle voorjaarscompetities te laten vervallen. De indelingen van dit najaar zullen gelijk zijn aan de indelingen van dit voorjaar. Voor alle duidelijkheid: er zal dus geen sprake zijn van promotie en degradatie. De slotdrive van 15 april a.s. gaat niet door. Wanneer de omstandigheden dusdanig zijn dat er weer kan worden gebridged, zullen we nagaan of er belangstelling bestaat voor een afsluitende zitting per competitie. Hierover ontvangt u dan bericht. Op dit moment kunnen wij nog niets concreets mededelen over de zomerinloop. Zodra de situatie hiertoe aanleiding geeft, zullen wij u nader informeren. Zie ook de vandaag per email aan alle leden verzonden Nieuwsbrief.

Borrelhapjes

Voor de gezellige nazit na afloop van de verschillende competities bieden wij onze leden altijd een borrelhapje aan. Om die te maken zoeken we voor de maandag- en dondermiddag nieuwe vrijwilligers. Wie neemt het stokje voor het komende bridgejaar over? Aanmelden graag bij Tineke Luth: 06 512 929 37

Speeldata


Klik op SPEELSCHEMA voor het nieuwe overzicht van alle speelmiddagen en -avonden in het seizoen 2020/2021. Schrijf ze alvast in uw agenda!
Als u klikt op de hiernaast afgebeelde kalender komt u op het overzicht van alle speeldata van het huidige seizoen 2019/2020.

Thuisbridge

Voor thuisbridgers zijn er een paar handige hulpmiddelen om de scores bij te houden. Zo heeft de NBB een scoreformulier ontwikkeld waarmee rekening wordt gehouden met het aantal punten waarmee u een contract biedt. Klik op SCOREFORMULIER als u een kopie daarvan wilt downloaden of afdrukken. Ook is er tegenwoordig een handige app waarmee u op uw telefoon of tablet de score van thuisbridge kunt bijhouden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het aantal troeven van u en uw partner. Deze app is te koop voor € 2.29 in de Apple of Android Appstore. Kijk voor meer informatie op www.vgmnet.nl/bridgescore of bij de Bridgebond onder Externe Apps (www.bridge.nl/kennisbank/externe-apps). Overigens hebben wij voor onze leden ook een thuisbridgekoffer te leen. Kijk voor meer informatie bij LESSEN & OEFENEN

Keukenprinsessen

We zijn echt een club om trots op te zijn. Dat bleek maar weer bij de Nieuwjaarsdrive toen daar het traditionele Saladebuffet werd gepresenteerd. Maar liefst 18 dames hadden zich vrijwillig aangemeld om al die verschillende schotels te maken. Onder de bezielende regie van Tineke Luth resulteerde dat in een buffet dat klonk als een klok. Iedereen liet zich al dit lekkers goed smaken en Julius van Dijk maakte er een paar mooie foto’s van. Op de pagina DRIVES & INLOOP leest u wie er allemaal aan het buffet hebben meegewerkt.

Prijswinnaars Najaarscompetitie

Tijdens de Nieuwjaarsdrive zijn weer mooie prijzen uitgereikt aan de nummers 1 en 2 van de verschillende najaarscompetities. Dit zijn de gelukkigen: Maandagmiddag: A1 Jannie Gebben & Ineke van Tienen, A2 Jan Huitema & Doede Liezenga. B1 Nettie Jansen & Wil van Oosten, B2 Gré & Wijtze Hoekstra. Maandagavond: A1 Wopke Stienstra & Bert Veldman, A2 Ko Hoek & Jouwert Talsma. B1 Lis Kruitwagen & Trudy Vis, B2 Marijke Blanksma & Ria Smit. Dinsdagavond: A1 Loes & Gert Timmer, A2 Dorith van Borssum Waalkes & Karen de Wit. B1 Jan van Dijk & Klaas Kamstra, B2 Jan Huitema & Doede Liezenga. Donderdagmiddag: A1 Margaret Hoekstra & Dini Veldmans, A2 Jenny Spijksma & Wil v.d. Veer. B1 Yt Bijlsma & Hannie Platen, B2 Tjits de Boer & Rike Fopma. Donderdagavond: A1 Jannie & Roelof Gebben, A2 Loes & Gert Timmer. B1 Marijke Blanksma & Gré Hoekstra, B2 Nelleke v.d. Meer & Marjet Silvius.
Allen van harte gefeliciteerd.

Wijziging in het bestuur

Wietse van Houten heeft wegens omstandigheden zijn functie als secretaris van onze sociëteit neergelegd. Op de Algemene Ledenvergadering werd hij voor zijn inzet beloond met een mooie cadeaubon. Wietse wordt opgevolgd door een goede bekende: Tineke Brouwer. Met dank aan fotograaf Julius van Dijk kunnen wij u hier de nieuwe samenstelling van het bestuur tonen.

Hoe u Tineke of de andere bestuursleden kunt bereiken leest u bij Bestuur en Commissies.

Misverstand

Misverstanden zijn er om uit de weg te ruimen.. Er doet een hardnekkig gerucht de ronde dat er geen bridgers van andere verenigingen mogen invallen bij onze sociëteit. Dit geldt echter alleen voor onze drives, t.w. de openingsdrive, kerstdrive, nieuwjaarsdrive en slotdrive. Deze zijn alleen voor leden. Maar invallen tijdens de competitie door niet-leden is wel toegestaan. Ook tijdens de zomerinloop mogen leden met een partner spelen die geen lid is. Het is niet noodzakelijk dat een invaller elders competitie speelt. Zie ook bij Competities onder afzeggen.

Oefening baart kunst

Op 10 september starten we op veler verzoek met oefenmiddagen voor beginnende spelers die het afgelopen seizoen in de competitie zijn gestart. Dit vooral om een stukje routine op te bouwen. Er wordt gespeeld op de dinsdagmiddagen. Kijk voor de data bij Speeldata. Per keer wordt er een item behandeld en naar aanleiding daarvan worden twaalf spellen gespeeld. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Opgeven door een mailtje te sturen naar lesinfo@bridgesocieteit.com. Bij voldoende deelname zal op de dinsdagmiddag een beginnerscursus worden gestart. Zie ook de informatie bij Lessen & Oefenen.

Hoe hoort het eigenlijk?

In het filmpje “Hoe hoort het eigenlijk?” legt de Nederlandse Bridge Bond helder en inzichtelijk uit wat de meest voorkomende overtredingen van de spelregels zijn.  In een soms beschamend herkenbare spelsituatie wordt duidelijk gemaakt hoe het niet en vooral hoe het dan wél moet. Het filmpje is een aanrader. Klik op bijgaande foto om het af te spelen. Voor al onze leden hebben wij bovendien het boekje “Gids voor Bridge”, waarin de rechten en plichten aan de bridgetafel worden toegelicht. Dit om te zorgen voor een plezierige sfeer. Het boekje is op de eerste speelronde van de verschillende competities uitgereikt aan de leden.

Spelregels

Per 1 september 2017 is het Spelregelboekje van de Nederlandse Bridgebond vernieuwd. Bij onze Bridgesocieteit hebben alleen de wedstrijdleiders/arbiters een exemplaar. Maar omdat veel spelers  ook geïnteresseerd zijn, is het boekje nu ook digitaal in te zien. Klik op de afbeelding van het boekje. U komt dan op een webpagina van de Bridgebond waar u aan de linkerkant via de inhoudsopgave de verschillende artikelen kunt lezen. Bij Competities (zie hoofdmenu bovenaan) hebben we ook een link naar het digitale boekje geplaatst. Desgewenst kunt u daar ook een pdf-bestand van de spelregels inkijken of afdrukken.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.

Click here to add your own text

Hello

Click here to add your own text