Welkom bij de Bridgesocieteit Sneek

Storing

Maandagmiddag 17 februari hebben we problemen gehad met het verwerken van de uitslagen. Inmiddels is de uitslag van maandagmiddag zitting 4 weer hersteld. Met dank aan Gerda Kerver en Wytse Wiersma. De problemen zijn nog niet opgelost door de NBB, maar wij weten nu hoe we de uitslagen kunnen herstellen.

Slotdrive

De Voorjaarscompetitie is nog niet eens halverwege maar toch moeten we het al even hebben over de Slotdrive. Die datum is namelijk gewijzigd. De Slotdrive vindt nu plaats op woensdagmiddag 15 april. Er kunnen maximaal 54 paren meedoen. Nadere mededelingen volgen te zijner tijd.

Keukenprinsessen

We zijn echt een club om trots op te zijn. Dat bleek maar weer bij de Nieuwjaarsdrive toen daar het traditionele Saladebuffet werd gepresenteerd. Maar liefst 18 dames hadden zich vrijwillig aangemeld om al die verschillende schotels te maken. Onder de bezielende regie van Tineke Luth resulteerde dat in een buffet dat klonk als een klok. Iedereen liet zich al dit lekkers goed smaken en Julius van Dijk maakte er een paar mooie foto’s van. Op de pagina DRIVES & INLOOP leest u wie er allemaal aan het buffet hebben meegewerkt.

Start Voorjaarscompetitie

Het nieuwe bridgeseizoen is begonnen. De begindata van de verschillende voorjaarscompetities zijn:
6 januari maandagmiddag
7 januari dinsdagavond
13 januari maandagavond
16 januari donderdagmiddag en donderdagavond.
Klik op SPEELSCHEMA voor het volledige overzicht van alle speelmiddagen en -avonden of klik op de afbeelding van de kalender.

Prijswinnaars Najaarscompetitie

Tijdens de Nieuwjaarsdrive zijn weer mooie prijzen uitgereikt aan de nummers 1 en 2 van de verschillende najaarscompetities. Dit zijn de gelukkigen: Maandagmiddag: A1 Jannie Gebben & Ineke van Tienen, A2 Jan Huitema & Doede Liezenga. B1 Nettie Jansen & Wil van Oosten, B2 Gré & Wijtze Hoekstra. Maandagavond: A1 Wopke Stienstra & Bert Veldman, A2 Ko Hoek & Jouwert Talsma. B1 Lis Kruitwagen & Trudy Vis, B2 Marijke Blanksma & Ria Smit. Dinsdagavond: A1 Loes & Gert Timmer, A2 Dorith van Borssum Waalkes & Karen de Wit. B1 Jan van Dijk & Klaas Kamstra, B2 Jan Huitema & Doede Liezenga. Donderdagmiddag: A1 Margaret Hoekstra & Dini Veldmans, A2 Jenny Spijksma & Wil v.d. Veer. B1 Yt Bijlsma & Hannie Platen, B2 Tjits de Boer & Rike Fopma. Donderdagavond: A1 Jannie & Roelof Gebben, A2 Loes & Gert Timmer. B1 Marijke Blanksma & Gré Hoekstra, B2 Nelleke v.d. Meer & Marjet Silvius.
Allen van harte gefeliciteerd.

Wijziging in het bestuur

Wietse van Houten heeft wegens omstandigheden zijn functie als secretaris van onze sociëteit neergelegd. Op de Algemene Ledenvergadering werd hij voor zijn inzet beloond met een mooie cadeaubon. Wietse wordt opgevolgd door een goede bekende: Tineke Brouwer. Met dank aan fotograaf Julius van Dijk kunnen wij u hier de nieuwe samenstelling van het bestuur tonen.

Hoe u Tineke of de andere bestuursleden kunt bereiken leest u bij Bestuur en Commissies.

Misverstand

Misverstanden zijn er om uit de weg te ruimen.. Er doet een hardnekkig gerucht de ronde dat er geen bridgers van andere verenigingen mogen invallen bij onze sociëteit. Dit geldt echter alleen voor onze drives, t.w. de openingsdrive, kerstdrive, nieuwjaarsdrive en slotdrive. Deze zijn alleen voor leden. Maar invallen tijdens de competitie door niet-leden is wel toegestaan. Ook tijdens de zomerinloop mogen leden met een partner spelen die geen lid is. Het is niet noodzakelijk dat een invaller elders competitie speelt. Zie ook bij Competities onder afzeggen.

Oefening baart kunst

Op 10 september starten we op veler verzoek met oefenmiddagen voor beginnende spelers die het afgelopen seizoen in de competitie zijn gestart. Dit vooral om een stukje routine op te bouwen. Er wordt gespeeld op de dinsdagmiddagen. Kijk voor de data bij Speeldata. Per keer wordt er een item behandeld en naar aanleiding daarvan worden twaalf spellen gespeeld. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Opgeven door een mailtje te sturen naar lesinfo@bridgesocieteit.com. Bij voldoende deelname zal op de dinsdagmiddag een beginnerscursus worden gestart. Zie ook de informatie bij Lessen & Oefenen.

Hoe hoort het eigenlijk?

In het filmpje “Hoe hoort het eigenlijk?” legt de Nederlandse Bridge Bond helder en inzichtelijk uit wat de meest voorkomende overtredingen van de spelregels zijn.  In een soms beschamend herkenbare spelsituatie wordt duidelijk gemaakt hoe het niet en vooral hoe het dan wél moet. Het filmpje is een aanrader. Klik op bijgaande foto om het af te spelen. Voor al onze leden hebben wij bovendien het boekje “Gids voor Bridge”, waarin de rechten en plichten aan de bridgetafel worden toegelicht. Dit om te zorgen voor een plezierige sfeer. Het boekje is op de eerste speelronde van de verschillende competities uitgereikt aan de leden.

Spelregels

Per 1 september 2017 is het Spelregelboekje van de Nederlandse Bridgebond vernieuwd. Bij onze Bridgesocieteit hebben alleen de wedstrijdleiders/arbiters een exemplaar. Maar omdat veel spelers  ook geïnteresseerd zijn, is het boekje nu ook digitaal in te zien. Klik op de afbeelding van het boekje. U komt dan op een webpagina van de Bridgebond waar u aan de linkerkant via de inhoudsopgave de verschillende artikelen kunt lezen. Bij Competities (zie hoofdmenu bovenaan) hebben we ook een link naar het digitale boekje geplaatst. Desgewenst kunt u daar ook een pdf-bestand van de spelregels inkijken of afdrukken.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.