Welkom bij de Bridgesocieteit Sneek

Nieuw speelschema

Voor het najaar 2023 en het voorjaar van 2024 is een nieuw speelschema gemaakt. We publiceren het nu al zodat u de bridge-dagen tijdig in uw agenda kunt zetten. U vindt het schema bij Competities maar u kunt ook  HIER of op het kalenderplaatje  klikken.
De speeldagen van de komende voorjaarscompetitie waren natuurlijk al bij u bekend. U vindt deze ook bij Competities. We beginnen maandagmiddag 9 januari. Vervolgens op dinsdagavond 10 januari, maandagavond 16 januari en donderdagmiddag en -avond op 19 januari. We hopen u dan allemaal weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

Nieuwjaarsdrive

Het bestuur wenst iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2023. U kunt zich nog opgeven voor de Nieuwjaarsdrive op donderdag 5 januari. Deelname is gratis. Geef in een mailtje naar wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com door of u ‘s middags (aanvang 13.30 uur) of ‘s avonds (aanvang 19.30 uur) wilt spelen en wie uw partner is (alleen leden). We hebben dit keer geen buffet maar er zijn wel oliebollen! Heeft u trouwens gezien dat de uitslagen van de middag-Kerstdrive toch nog op de NBB-site zijn gekomen? Door een storing met de kastjes moesten de resultaten ouderwets met de hand worden genoteerd op briefjes. Wytse Wiersma is daar toch wijs uit geworden en heeft ze alsnog verwerkt in het computerprogramma. Bravo!

We staan in de krant

In het huisaanhuis-blad GrootSneek staat deze week (15 december) een twee pagina’s tellend artikel over onze Bridgesociëteit en Bridgeclub Sneek/IJlst. Aanleiding hiervoor is de gratis bridgecursus die beide clubs aanbieden in het kader van een grote ledenwerfactie die is opgezet met steun van de gemeente Súdwest-Fryslân. Helaas bleef dát nu juist onvermeld in het artikel. Maar het is wel verluchtigd met mooie foto’s van een spelmiddag op onze club, waarop veel bekende gezichten te zien zijn.  Namens de Bridgesociëteit vertelt Tineke Hofma hoe leuk bridgen is en hoe gezellig het er bij ons toegaat. Het hele verhaal kunt u ook digitaal lezen als u HIER klikt. Het staat op pagina’s 38 en 39.

Ledenwerfactie

Samen met bridgeclub Sneek-IJlst starten we met gerichte acties om nieuwe leden te werven. Dat doen we door middel van folders flyeren, posters ophangen en meldingen plaatsen op advertentieborden in supermarkten om zo te trachten nieuwe leden te werven. Hiervoor doen wij graag een beroep op onze leden. De folders en posters liggen klaar op de club.  Van de gemeente hebben we  voor deze actie subsidie ontvangen en daarmee kunnen we ook een gratis bridgecursus aanbieden aan potentiële nieuwe leden. Dus zegt het voort!

Vrijwilligersbuffet

Om te zorgen dat iedereen met plezier bij onze sociëteit kan bridgen, is wekelijks een grote groep vrijwilligers actief. Om al deze mensen te bedanken voor hun inzet werden zij en hun partners deze week  traditiegetrouw getrakteerd op een Chinees buffet in ons clubhuis. Door Corona was dat twee jaar lang niet mogelijk. Nu gelukkig weer wel want een bedankje is op z’n plaats. Men staat er niet altijd bij stil maar achter de schermen wordt veel voorbereid. Kijk maar eens bij Bestuur en Commissies. Dan krijgt u een indruk van wat er allemaal geregeld moet worden. De vrijwilligers lieten zich de maaltijd goed smaken en het werd een gezellige avond. Bij Fotoalbums staan nog een paar foto’s.

Nieuwe leden

Misschien heeft u al met ze kennisgemaakt? Onze Bridgesocieteit heeft dit seizoen een aantal nieuwe en ‘opnieuwe’ leden mogen verwelkomen. Dat zijn Zus Bakker, Hielke Bijsma, Henny Krikke, Siem de Boer, Marten en Hannie Harder, Mariët Swart, Odilia van Niel, Paul van Velthoven, Hans Waterlander en Aafke Zijlstra. Bovendien zijn er vier nieuwe leden die nog de lessen volgen maar al wel aan de competitie deelnemen. Dat zijn Margreet Boringa, Vronie de Jong, Baukje de Jong en Vronie de Vries. Allemaal van harte welkom en veel succes en plezier!

Corona ligt op de loer

Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe. Het RIVM vreest dat dit het begin is van de verwachte covid-najaarsgolf. In de groep van 70 jaar en ouder stijgt het aantal besmettingen het hardst. Het bestuur verzoekt u dan ook met klem niet te komen als u klachten heeft (ook lichte) en u dan tijdig af te melden door een mailtje te sturen naar  wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Onverminderd geldt het advies geen handen te schudden, goed de handen te wassen of ontsmetten, afstand te houden en in de elleboog te niesen of hoesten.

Opening nieuw bridgeseizoen

Op 6 september starten we het nieuwe bridgeseizoen met de Openingsdrive. U kunt zich bij wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com inschrijven om ’s middags te bridgen of ’s avonds. Max. 36 paren. Opgeven voor 4 september! Definitieve inschrijving op basis van betaling. Net als bij de Slotdrive is dit € 7,50 per persoon. (Rabobank NL22 RABO 0134 4156 63) Voor dit bedrag kunt u ook deelnemen aan het traditionele Captain’s dinner. Dit vindt aansluitend plaats na het middagbridgen. Aanvang middagbridge 13.30u.Vervolgens kunt u aanschuiven bij de Algemene ledenvergadering. Deze start om 18.45u. Aanvang avondbridge 19.30u. Zie verder de Nieuwsbrief die inmiddels aan alle leden is verzonden, samen met de notulen van de vorige ALV. De startdata van de nieuwe competitierondes zijn:
Maandagmiddag: 19 september, maandagavond: 12 september, dinsdagavond: 20 september, donderdagmiddag en – avond: 15 september.

Speelschema 2022-2023

Voor het nieuwe bridgejaar 2022-2023 is een speelschema gemaakt. U kunt dus nu al de data van uw competitie(s) in het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 in uw agenda zetten. Laten we hopen dat corona dit keer geen roet in het eten gooit. We hopen u allemaal in het nieuwe seizoen weer in goede gezondheid te kunnen begroeten.

Bridgen in de Parkflat

De Parkflat is op zoek naar enkele bridgers op de donderdagmorgen. Er wordt gebridged van 09.30u tot 11.30u. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor informatie kunt u bellen naar de Parkflat: 0515 – 437 437.

Hulp voor hapjes

Het is een leuke traditie dat bij onze vereniging steeds na afloop van het bridgen voor wat lekkers wordt gezorgd. Tineke Luth zoekt nog een aantal dames of heren die dit op een clubmiddag- of avond willen verzorgen. Het gaat om simpele borrelhapjes en de kosten worden door de vereniging vergoed. Wie meldt zich aan voor het komende seizoen? U kunt bellen met Tineke voor meer informatie: 06 – 512 92 937.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.