Welkom bij de Bridgesocieteit Sneek

Contributie

Het bestuur heeft besloten geen contributienota’s meer uit te schrijven en rond te brengen. Met onderstaande gegevens en voorbeelden kunt u zelf uw contributie berekenen en het verschuldigde bedrag aan ons overmaken. De contributie is als volgt opgebouwd:  contributie per competitiemiddag of -avond € 10, NBB-lidmaatschap € 31. De basiscontributie van € 20 vervalt dit keer.  Bent u lid van meerdere verenigingen die bij de NBB zijn aangesloten, dan betaalt u per vereniging minder aan NBB-lidmaatschap. Lid van twee verenigingen, dan betaalt u  € 15,50. Van drie: € 10,35,  van vier: € 7,75. Zie voor verdere informatie de Nieuwsbrief die op 22 augustus is verstuurd.

Nieuwe leden

In het seizoen 2022/2023 hebben we samen met de bridgeclub Sneek/IJlst een ledenwerfactie georganiseerd. Deze actie heeft 11 aspirant leden opgeleverd. Zij zijn in januari 2023 begonnen met bridgelessen: op de dinsdagmiddag eenmaal in de twee weken theorie in het Convenant en op de tussenliggende week op woensdag oefenen in de Schuttersheuvel. Tot nu toe is iedereen heel enthousiast. De bedoeling is dat de leerlingen in het komende seizoen instromen bij beide verenigingen en zo ook kennismaken met het spelen van competitie. De lessen worden verzorgd door Jan Dooper namens bridgeclub Sneek/IJlst en door Huibie Foeken, Rin van der Laan en Tineke Brouwer van onze bridgesocieteit.

Nieuw speelschema

Voor de komende najaarscompetities 2023 en de voorjaarscompetities van 2024 is een nieuw speelschema gemaakt. Let op: dit is een HERZIEN speelschema. De maandagavond is definitief geschrapt. Het eerder al gepubliceerde schema komt dus te vervallen. Om het schema in te zien en eventueel te kopiëren kunt u  HIER of op het kalenderplaatje  klikken. Noteert u de voor u geldende data in uw agenda?

Maandagavond-competitie

Voor de maandagavondcompetitie hebben we volgend seizoen helaas onvoldoende bezetting. Om door te kunnen gaan zouden er maar liefst zes paren bij moeten komen. Wilt u op maandagavond gaan spelen of kent u mensen (misschien van andere clubs) die interesse hebben? Geef het dan zo spoedig mogelijk door aan wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Komen er niet voldoende aanmeldingen dan zijn we helaas genoodzaakt op de maandagavond te stoppen. Voor de overgebleven deelnemers is ruimte op een van de andere competitieavonden en -middagen. Ook hier geldt: laat het zo spoedig mogelijk weten.  Zie ook de Nieuwsbrief van april.

Arbitrage

Op de club hebben we drie nieuwe gediplomeerde arbiters. Wijtze Hoekstra, Wytse Wiersma en Gert Timmer zijn in maart geslaagd voor het NBB-examen. Samen met de al bestaande arbiters Tineke Hofma en Wopke Stienstra onderstrepen zij het belang van arbitrage als er fouten zijn gemaakt. Wat te doen bij verzaken? Wat als er voor de beurt is gespeeld? Mag je een verkeerd bod herstellen? De spelregels van bridge zijn behoorlijk ingewikkeld en als spelers zelf een oplossing gaan bedenken wordt de kwestie lang niet altijd eerlijk opgelost.  Goede tip om onenigheid te voorkomen: ruim na het spel de kaarten pas op als alle spelers het eens zijn over het aantal slagen dat is gehaald.

We staan in de krant

In het huisaanhuis-blad GrootSneek staat deze week (15 december) een twee pagina’s tellend artikel over onze Bridgesociëteit en Bridgeclub Sneek/IJlst. Aanleiding hiervoor is de gratis bridgecursus die beide clubs aanbieden in het kader van een grote ledenwerfactie die is opgezet met steun van de gemeente Súdwest-Fryslân. Helaas bleef dát nu juist onvermeld in het artikel. Maar het is wel verluchtigd met mooie foto’s van een spelmiddag op onze club, waarop veel bekende gezichten te zien zijn.  Namens de Bridgesociëteit vertelt Tineke Hofma hoe leuk bridgen is en hoe gezellig het er bij ons toegaat. Het hele verhaal kunt u ook digitaal lezen als u HIER klikt. Het staat op pagina’s 38 en 39.

Ledenwerfactie

Samen met bridgeclub Sneek-IJlst starten we met gerichte acties om nieuwe leden te werven. Dat doen we door middel van folders flyeren, posters ophangen en meldingen plaatsen op advertentieborden in supermarkten om zo te trachten nieuwe leden te werven. Hiervoor doen wij graag een beroep op onze leden. De folders en posters liggen klaar op de club.  Van de gemeente hebben we  voor deze actie subsidie ontvangen en daarmee kunnen we ook een gratis bridgecursus aanbieden aan potentiële nieuwe leden. Dus zegt het voort!

Besmettingsgevaar

Corona lijkt gelukkig weer ver achter ons te liggen, maar besmettingsgevaar – ook van een ‘gewone’ griep – ligt altijd op de loer en kan voor kwetsbare mensen grote gevolgen hebben. Het bestuur verzoekt u dan ook met klem niet te komen als u klachten heeft en u dan tijdig af te melden door een mailtje te sturen naar  wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Onverminderd geldt het advies geen handen te schudden, goed de handen te wassen of ontsmetten, afstand te houden en in de elleboog te niesen of hoesten.

Bridgen in de Parkflat

De Parkflat is op zoek naar enkele bridgers op de donderdagmorgen. Er wordt gebridged van 09.30u tot 11.30u. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor informatie kunt u bellen naar de Parkflat: 0515 – 437 437.

Hulp voor hapjes

Het is een leuke traditie dat bij onze vereniging steeds na afloop van het bridgen voor wat lekkers wordt gezorgd. Tineke Luth zoekt nog een aantal dames of heren die dit op een clubmiddag- of avond willen verzorgen. Het gaat om simpele borrelhapjes en de kosten worden door de vereniging vergoed. Wie meldt zich aan voor het komende seizoen? U kunt bellen met Tineke voor meer informatie: 06 – 512 92 937.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.