Welkom bij De Bridgesocieteit Sneek

Openingsdrive en ALV

Het nieuwe bridgeseizoen staat weer voor de deur. De Openingsdrive wordt gehouden op dinsdag 3 september aanstaande. Tussen de middag- en avondsessie kunt u genieten van het traditionele Captain’s Dinner en vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De aanvangstijden van de drives zijn 14.00 en ca. 19.45 uur. Deelname kost € 5,- per persoon. Opgave en betaling vóór 30 augustus door een mailtje te sturen naar wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com en het geld over te maken op bankrekeningnummer NL22 RABO 0134415663. Inmiddels is aan alle leden ook de Nieuwsbrief verstuurd met daarin meer informatie over o.a. de ALV. De verschillende competities starten op de volgende data. Maandagavond op 9 september, donderdagmiddag en -avond op 12 september, maandagmiddag op 16 september en dinsdagavond op 17 september. Zie voor alle speeldata het Speelschema.

Oefening baart kunst

Op 10 september starten we op veler verzoek met oefenmiddagen voor beginnende spelers die het afgelopen seizoen in de competitie zijn gestart. Dit vooral om een stukje routine op te bouwen. Er wordt gespeeld op de dinsdagmiddagen. Kijk voor de data bij Speeldata. Per keer wordt er een item behandeld en naar aanleiding daarvan worden twaalf spellen gespeeld. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Opgeven door een mailtje te sturen naar lesinfo@bridgesocieteit.com. Bij voldoende deelname zal op de dinsdagmiddag een beginnerscursus worden gestart. Zie ook de informatie bij Lessen & Oefenen.

Speelschema 2019-2020

Er is een nieuw schema gemaakt voor de speeldata van najaar 2019 en voorjaar 2020. Kijk bij Speeldata  of  klik op de afbeelding van de kalender. Als u hierboven in het hoofdmenu op Uitslagen klikt, wordt u direct doorgelinkt naar de uitslagenpagina van de NBB. Bij ‘Competities’ vindt u de Speloverzichten. Daarop kunt u van elk gespeeld spel zien wat de computer heeft berekend als maximaal haalbare score, oftewel het beste bod en het beste spel.

Hoe hoort het eigenlijk?

In het filmpje “Hoe hoort het eigenlijk?” legt de Nederlandse Bridge Bond helder en inzichtelijk uit wat de meest voorkomende overtredingen van de spelregels zijn.  In een soms beschamend herkenbare spelsituatie wordt duidelijk gemaakt hoe het niet en vooral hoe het dan wél moet. Het filmpje is een aanrader. Klik op bijgaande foto om het af te spelen. Voor al onze leden hebben wij bovendien het boekje “Gids voor Bridge”, waarin de rechten en plichten aan de bridgetafel worden toegelicht. Dit om te zorgen voor een plezierige sfeer. Het boekje is op de eerste speelronde van de verschillende competities uitgereikt aan de leden.

Spelregels

Per 1 september 2017 is het Spelregelboekje van de Nederlandse Bridgebond vernieuwd. Bij onze Bridgesocieteit hebben alleen de wedstrijdleiders/arbiters een exemplaar. Maar omdat veel spelers  ook geïnteresseerd zijn, is het boekje nu ook digitaal in te zien. Klik op de afbeelding van het boekje. U komt dan op een webpagina van de Bridgebond waar u aan de linkerkant via de inhoudsopgave de verschillende artikelen kunt lezen. Bij Competities (zie hoofdmenu bovenaan) hebben we ook een link naar het digitale boekje geplaatst. Desgewenst kunt u daar ook een pdf-bestand van de spelregels inkijken of afdrukken.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.