Welkom bij de Bridgesocieteit Sneek

Gerda Kerver

Tot ons grote verdriet is afgelopen zaterdag, 14 mei, ons zeer geliefde clublid en actieve vrijwilligster Gerda Kerver overleden. Ze is net geen 65 jaar geworden. De uitvaart vindt plaats op maandag 22 mei in het Crematorium Sneek, aanvang 15.00 uur. Gerda hield van de kleur paars en haar man Willem en zonen Niek en Ronald vragen of zij die afscheid van haar komen nemen een paarse bloem op de kist willen leggen. Zij die alleen willen condoleren zijn welkom na afloop van de plechtigheid in het restaurant van het crematorium, van 16.00 tot 17.00 uur. Alstublieft dan geen bloemen meenemen. Het condoleance-adres is Schierstins 1, 8604 BV Sneek.

Zomerinloop

Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen zijn er dit jaar opnieuw 14 dinsdagavonden  gereserveerd voor de jaarlijkse Zomerinloop. De eerste inloop start op 16 mei, de laatste is op 15 augustus. Aanvang 19.30 uur. Dit jaar is deelname kosteloos. De prijzen zijn gelijk aan die van de competitiezittingen. Per zitting wordt bepaald wie er prijs heeft. Toegang is alleen voor leden. U mag wel een niet-lid als partner meenemen. Maximale inschrijving is 36 paren. U kunt zich via wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com hiervoor opgeven. NB: Uw aanmelding moet uiterlijk om 20.00 uur op de maandagavond vóór de gewenste speeldag ontvangen zijn.

Maandagavond-competitie

Voor de maandagavondcompetitie hebben we volgend seizoen helaas onvoldoende bezetting. Om door te kunnen gaan zouden er maar liefst zes paren bij moeten komen. Wilt u op maandagavond gaan spelen of kent u mensen (misschien van andere clubs) die interesse hebben? Geef het dan zo spoedig mogelijk door aan wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Komen er niet voldoende aanmeldingen dan zijn we helaas genoodzaakt op de maandagavond te stoppen. Voor de overgebleven deelnemers is ruimte op een van de andere competitieavonden en -middagen. Ook hier geldt: laat het zo spoedig mogelijk weten.  Zie ook de Nieuwsbrief van april.

Nieuw speelschema

Voor de komende najaarscompetities 2023 en de voorjaarscompetities van 2024 is een nieuw speelschema gemaakt. We publiceren het al vroeg zodat u de bridge-dagen tijdig in uw agenda kunt zetten. U vindt het schema bij Competities maar u kunt ook  HIER of op het kalenderplaatje  klikken.

Arbitrage

Op de club hebben we drie nieuwe gediplomeerde arbiters. Wijtze Hoekstra, Wytse Wiersma en Gert Timmer zijn in maart geslaagd voor het NBB-examen. Samen met de al bestaande arbiters Tineke Hofma en Wopke Stienstra onderstrepen zij het belang van arbitrage als er fouten zijn gemaakt. Wat te doen bij verzaken? Wat als er voor de beurt is gespeeld? Mag je een verkeerd bod herstellen? De spelregels van bridge zijn behoorlijk ingewikkeld en als spelers zelf een oplossing gaan bedenken wordt de kwestie lang niet altijd eerlijk opgelost.  Goede tip om onenigheid te voorkomen: ruim na het spel de kaarten pas op als alle spelers het eens zijn over het aantal slagen dat is gehaald.

We staan in de krant

In het huisaanhuis-blad GrootSneek staat deze week (15 december) een twee pagina’s tellend artikel over onze Bridgesociëteit en Bridgeclub Sneek/IJlst. Aanleiding hiervoor is de gratis bridgecursus die beide clubs aanbieden in het kader van een grote ledenwerfactie die is opgezet met steun van de gemeente Súdwest-Fryslân. Helaas bleef dát nu juist onvermeld in het artikel. Maar het is wel verluchtigd met mooie foto’s van een spelmiddag op onze club, waarop veel bekende gezichten te zien zijn.  Namens de Bridgesociëteit vertelt Tineke Hofma hoe leuk bridgen is en hoe gezellig het er bij ons toegaat. Het hele verhaal kunt u ook digitaal lezen als u HIER klikt. Het staat op pagina’s 38 en 39.

Ledenwerfactie

Samen met bridgeclub Sneek-IJlst starten we met gerichte acties om nieuwe leden te werven. Dat doen we door middel van folders flyeren, posters ophangen en meldingen plaatsen op advertentieborden in supermarkten om zo te trachten nieuwe leden te werven. Hiervoor doen wij graag een beroep op onze leden. De folders en posters liggen klaar op de club.  Van de gemeente hebben we  voor deze actie subsidie ontvangen en daarmee kunnen we ook een gratis bridgecursus aanbieden aan potentiële nieuwe leden. Dus zegt het voort!

Besmettingsgevaar

Corona lijkt gelukkig weer ver achter ons te liggen, maar besmettingsgevaar – ook van een ‘gewone’ griep – ligt altijd op de loer en kan voor kwetsbare mensen grote gevolgen hebben. Het bestuur verzoekt u dan ook met klem niet te komen als u klachten heeft en u dan tijdig af te melden door een mailtje te sturen naar  wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Onverminderd geldt het advies geen handen te schudden, goed de handen te wassen of ontsmetten, afstand te houden en in de elleboog te niesen of hoesten.

Bridgen in de Parkflat

De Parkflat is op zoek naar enkele bridgers op de donderdagmorgen. Er wordt gebridged van 09.30u tot 11.30u. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor informatie kunt u bellen naar de Parkflat: 0515 – 437 437.

Hulp voor hapjes

Het is een leuke traditie dat bij onze vereniging steeds na afloop van het bridgen voor wat lekkers wordt gezorgd. Tineke Luth zoekt nog een aantal dames of heren die dit op een clubmiddag- of avond willen verzorgen. Het gaat om simpele borrelhapjes en de kosten worden door de vereniging vergoed. Wie meldt zich aan voor het komende seizoen? U kunt bellen met Tineke voor meer informatie: 06 – 512 92 937.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.

Hello

Hello

Hello

Hello

IconBox Title

Click here to add your own text

IconBox Title

Click here to add your own text

Click here to add your own text