Welkom bij de Bridgesocieteit Sneek

Zomerinloop

Helaas, ook de zomerinloop kan vanwege het gevaar van corona-besmetting niet doorgaan dit jaar. Als het goed is heeft u dat al kunnen lezen in de Nieuwsbrief die aan alle leden is verstuurd. Heeft u deze niet ontvangen? Kijk dan even bij de ongewenste mail want het kan zijn dat een groepsmail daarin belandt.
Of het mogelijk is de gewone bridgecompetites in september weer op te starten, zal het bestuur in augustus beoordelen. De leden ontvangen te zijner tijd bericht hierover.
Iedereen een mooie zomer en vooral een goede gezondheid gewenst.

Toch bridgen?

Heel jammer dat we door de anti-coronamaatregelen dit seizoen niet meer kunnen bridgen. Maar de NBB wijst er wellicht ten overvloede op dat Online Bridge een leuk alternatief kan zijn. Er zijn bij de BridgeBond twee mogelijkheden: Berry’s Internetclub en Stepbridge. Speciaal voor deze unieke situatie heeft Stepbridge het proefabonnement uitgebreid. Op de website van de NBB is meer informatie te vinden over online bridgen.

Coronavirus

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben we besloten alle activiteiten tot nader order stop te zetten. Klik HIER voor het advies van de NBB. De maatregelen van de overheid gelden tot en met 31 maart. Maar aangezien er daarna nog maar één competitiezitting is, hebben wij besloten alle voorjaarscompetities te laten vervallen. De indelingen van dit najaar zullen gelijk zijn aan de indelingen van dit voorjaar. Voor alle duidelijkheid: er zal dus geen sprake zijn van promotie en degradatie. De slotdrive van 15 april a.s. gaat niet door. Wanneer de omstandigheden dusdanig zijn dat er weer kan worden gebridged, zullen we nagaan of er belangstelling bestaat voor een afsluitende zitting per competitie. Hierover ontvangt u dan bericht. Op dit moment kunnen wij nog niets concreets mededelen over de zomerinloop. Zodra de situatie hiertoe aanleiding geeft, zullen wij u nader informeren. Zie ook de vandaag per email aan alle leden verzonden Nieuwsbrief.

Borrelhapjes

Voor de gezellige nazit na afloop van de verschillende competities bieden wij onze leden altijd een borrelhapje aan. Om die te maken zoeken we voor de maandag- en dondermiddag nieuwe vrijwilligers. Wie neemt het stokje voor het komende bridgejaar over? Aanmelden graag bij Tineke Luth: 06 512 929 37

Speeldata


Klik op SPEELSCHEMA voor het nieuwe overzicht van alle speelmiddagen en -avonden in het seizoen 2020/2021. Schrijf ze alvast in uw agenda!
Als u klikt op de hiernaast afgebeelde kalender komt u op het overzicht van alle speeldata van het huidige seizoen 2019/2020.

Thuisbridge

Voor thuisbridgers zijn er een paar handige hulpmiddelen om de scores bij te houden. Zo heeft de NBB een scoreformulier ontwikkeld waarmee rekening wordt gehouden met het aantal punten waarmee u een contract biedt. Klik op SCOREFORMULIER als u een kopie daarvan wilt downloaden of afdrukken. Ook is er tegenwoordig een handige app waarmee u op uw telefoon of tablet de score van thuisbridge kunt bijhouden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het aantal troeven van u en uw partner. Deze app is te koop voor € 2.29 in de Apple of Android Appstore. Kijk voor meer informatie op www.vgmnet.nl/bridgescore of bij de Bridgebond onder Externe Apps (www.bridge.nl/kennisbank/externe-apps). Overigens hebben wij voor onze leden ook een thuisbridgekoffer te leen. Kijk voor meer informatie bij LESSEN & OEFENEN

Keukenprinsessen

We zijn echt een club om trots op te zijn. Dat bleek maar weer bij de Nieuwjaarsdrive toen daar het traditionele Saladebuffet werd gepresenteerd. Maar liefst 18 dames hadden zich vrijwillig aangemeld om al die verschillende schotels te maken. Onder de bezielende regie van Tineke Luth resulteerde dat in een buffet dat klonk als een klok. Iedereen liet zich al dit lekkers goed smaken en Julius van Dijk maakte er een paar mooie foto’s van. Op de pagina DRIVES & INLOOP leest u wie er allemaal aan het buffet hebben meegewerkt.

Prijswinnaars Najaarscompetitie

Tijdens de Nieuwjaarsdrive zijn weer mooie prijzen uitgereikt aan de nummers 1 en 2 van de verschillende najaarscompetities. Dit zijn de gelukkigen: Maandagmiddag: A1 Jannie Gebben & Ineke van Tienen, A2 Jan Huitema & Doede Liezenga. B1 Nettie Jansen & Wil van Oosten, B2 Gré & Wijtze Hoekstra. Maandagavond: A1 Wopke Stienstra & Bert Veldman, A2 Ko Hoek & Jouwert Talsma. B1 Lis Kruitwagen & Trudy Vis, B2 Marijke Blanksma & Ria Smit. Dinsdagavond: A1 Loes & Gert Timmer, A2 Dorith van Borssum Waalkes & Karen de Wit. B1 Jan van Dijk & Klaas Kamstra, B2 Jan Huitema & Doede Liezenga. Donderdagmiddag: A1 Margaret Hoekstra & Dini Veldmans, A2 Jenny Spijksma & Wil v.d. Veer. B1 Yt Bijlsma & Hannie Platen, B2 Tjits de Boer & Rike Fopma. Donderdagavond: A1 Jannie & Roelof Gebben, A2 Loes & Gert Timmer. B1 Marijke Blanksma & Gré Hoekstra, B2 Nelleke v.d. Meer & Marjet Silvius.
Allen van harte gefeliciteerd.

Wijziging in het bestuur

Wietse van Houten heeft wegens omstandigheden zijn functie als secretaris van onze sociëteit neergelegd. Op de Algemene Ledenvergadering werd hij voor zijn inzet beloond met een mooie cadeaubon. Wietse wordt opgevolgd door een goede bekende: Tineke Brouwer. Met dank aan fotograaf Julius van Dijk kunnen wij u hier de nieuwe samenstelling van het bestuur tonen.

Hoe u Tineke of de andere bestuursleden kunt bereiken leest u bij Bestuur en Commissies.

Misverstand

Misverstanden zijn er om uit de weg te ruimen.. Er doet een hardnekkig gerucht de ronde dat er geen bridgers van andere verenigingen mogen invallen bij onze sociëteit. Dit geldt echter alleen voor onze drives, t.w. de openingsdrive, kerstdrive, nieuwjaarsdrive en slotdrive. Deze zijn alleen voor leden. Maar invallen tijdens de competitie door niet-leden is wel toegestaan. Ook tijdens de zomerinloop mogen leden met een partner spelen die geen lid is. Het is niet noodzakelijk dat een invaller elders competitie speelt. Zie ook bij Competities onder afzeggen.

Oefening baart kunst

Op 10 september starten we op veler verzoek met oefenmiddagen voor beginnende spelers die het afgelopen seizoen in de competitie zijn gestart. Dit vooral om een stukje routine op te bouwen. Er wordt gespeeld op de dinsdagmiddagen. Kijk voor de data bij Speeldata. Per keer wordt er een item behandeld en naar aanleiding daarvan worden twaalf spellen gespeeld. De kosten bedragen € 7,50 per persoon. Opgeven door een mailtje te sturen naar lesinfo@bridgesocieteit.com. Bij voldoende deelname zal op de dinsdagmiddag een beginnerscursus worden gestart. Zie ook de informatie bij Lessen & Oefenen.

Hoe hoort het eigenlijk?

In het filmpje “Hoe hoort het eigenlijk?” legt de Nederlandse Bridge Bond helder en inzichtelijk uit wat de meest voorkomende overtredingen van de spelregels zijn.  In een soms beschamend herkenbare spelsituatie wordt duidelijk gemaakt hoe het niet en vooral hoe het dan wél moet. Het filmpje is een aanrader. Klik op bijgaande foto om het af te spelen. Voor al onze leden hebben wij bovendien het boekje “Gids voor Bridge”, waarin de rechten en plichten aan de bridgetafel worden toegelicht. Dit om te zorgen voor een plezierige sfeer. Het boekje is op de eerste speelronde van de verschillende competities uitgereikt aan de leden.

Spelregels

Per 1 september 2017 is het Spelregelboekje van de Nederlandse Bridgebond vernieuwd. Bij onze Bridgesocieteit hebben alleen de wedstrijdleiders/arbiters een exemplaar. Maar omdat veel spelers  ook geïnteresseerd zijn, is het boekje nu ook digitaal in te zien. Klik op de afbeelding van het boekje. U komt dan op een webpagina van de Bridgebond waar u aan de linkerkant via de inhoudsopgave de verschillende artikelen kunt lezen. Bij Competities (zie hoofdmenu bovenaan) hebben we ook een link naar het digitale boekje geplaatst. Desgewenst kunt u daar ook een pdf-bestand van de spelregels inkijken of afdrukken.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.