Welkom bij de Bridgesocieteit Sneek

Beter bridgen

Willem Kerver is een uitstekende bridger en hij is vaak door leden gevraagd of hij niet eens (bij)lessen zou willen verzorgen. In overleg met het bestuur is daar nu een leuke opzet voor bedacht. Behalve dat Willem  op de woensdag- of donderdagavond voor de daarin geïnteresseerde beginnende en gevorderde bridger lessen wil gaan verzorgen over een serie uiteenlopende bridgesystemen en -tactieken krijgen alle leden voortaan elke 14 dagen via de mail enkele bridgeproblemen voorgeschoteld. Die kunnen over van alles gaan: afspelen van sans- en troefcontracten, biedproblemen, arbitrage, eindspelsituaties etcetera. Ze zullen ook sterk variëren in moeilijkheidsgraad. Er zullen ‘weggevertjes’ bij zitten, maar ook echte hersenkrakers. De eerste twee problemen staan in de laatste Nieuwsbrief. Iedereen die dat leuk vindt kan zijn/haar oplossing(en) terugmailen en eens in de zoveel tijd wordt onder de goede oplossingen een prijsje verloot. Aan het eind van het jaar verdient iemand dan de titel ‘Meesterkraker’.

Zomerinloop

De jaarlijkse Zomerinloop start op dinsdagavond 14 mei en eindigt op 13 augustus. In totaal spelen we 14 avonden. Toegang is alleen voor leden maar u mag natuurlijk wel een niet-lid als gast meenemen. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. Per lijn zijn er leuke prijzen te verdienen, het aantal is afhankelijk van het aantal deelnemers. Aanmelding uiterlijk om 20.00 uur op de maandagavond voorafgaand aan de speeldatum door een mail te sturen aan wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com met uw naam en die van uw bridgepartner van die avond.

Slotdrive

Het is nu volop lente en daarmee eindigt ook weer ons bridgejaar. De  Slotdrive is op dinsdagmiddag 16 april. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- p.p., inclusief Italiaans buffet. Tot 12 april kunt u zich hiervoor  opgeven door een mailtje met naam van u en uw partner te sturen naar wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Maximaal 38 paren. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief. Zie ook de Nieuwsbrief die op 2 april aan alle leden is verstuurd. De data waarop in het nieuwe seizoen gespeeld zal worden staan in het Speelschema 2024-2025 dat u in het bericht hieronder of in het hoofdmenu kunt aanklikken.

Nieuw Speelschema

Het nieuwe Speelschema voor najaar 2024 en voorjaar 2025 is bekend. We publiceren het alvast zodat u bij het plannen van activiteiten zoveel mogelijk rekening kunt houden met de speeldata en ze in uw agenda kunt noteren. Er stond een foute datum in (1 ipv 12 december) maar u kunt hier op de gecorrigeerde versie van Speelschema 2024-2025 klikken. We zetten het ook in het hoofdmenu (bovenin) gezet zodat u het makkelijk kunt terugvinden.
Let op: In het nieuwe speeljaar is het bridgen in de even weken op de maandagmiddag en donderdagavond. In de oneven weken op dinsdagavond en donderdagmiddag.

Oefenen met bieden

Het juiste contract bieden is voor veel bridgers een van de leukste onderdelen van het spel. Elkaar goed begrijpen is dan ook heel belangrijk en hierbij helpt het als je veel met elkaar oefent. Dat kan heel eenvoudig online. De BridgeBond biedt in samenwerking met Bid72 aan al zijn leden de mogelijkheid gratis mee te doen met de Nationale Biedwedstrijd via een app voor tablet of telefoon. Elke week krijg je in die app vijf handen om te bieden. Voor elk eindcontract ontvang je punten voor het maandklassement. Er kan ook gekozen worden voor een betaald abonnement met meer mogelijkheden maar dat is geen verplichting. Alle informatie is te vinden op www.bid72.com/NBW

Inbraak

Begin januari is er ingebroken in ons clubgebouw. Het hek en het raam naast de bar zijn geforceerd. Nadat de dieven door dat raam naar binnen zijn gekomen, hebben ze de laptop en de draadloze microfoon meegenomen. Vervolgens ging het alarm vermoedelijk af en zijn ze door de vluchtdeur in allerijl vertrokken. Een fietstas werd achtergelaten. Verder wordt er niets vermist. Op het fietsenhek hangt inmiddels een fors hangslot. Verder zijn er maatregelen getroffen om het forceren van de ramen te voorkomen.

Bestuurszaken

Op de laatste Ledenvergadering meldde het bestuur onder andere dat er geen rooster van aftreden blijkt te bestaan. Dat is inmiddels alsnog opgesteld. In de Nieuwsbrief die 28 november naar alle leden is vestuurd, kunt u dit rooster inzien.  U kunt het ook hier op de website vinden bij Bestuur en commissies. Wilt u de volledige tekst van de Nieuwsbrief nog eens nalezen? Klik dan op het plaatje of HIER voor de link.

Houd de dief

Tijdens een bridgeavond is het handschoenkastje van een auto overhoop gehaald. Iemand zag zijn kans schoon omdat het portierslot van de betreffende auto kapot was. Kennelijk sluipen er dus wel eens mensen met kwade bedoelingen over het parkeerterrein. Daarom het dringende advies de auto altijd af te sluiten en geen waardevolle spullen in de auto te bewaren, zeker niet in het zicht!

Cheque Rabo Clubsupport

Onze penningmeester Piety Hiemstra laat weten dat ze van de Rabobank een cheque heeft mogen ontvangen ter waarde van € 219,96. Dit mooie bedrag is te danken aan alle mensen die in de Rabobank Clubsupport-actie hun stem hebben uitgebracht op de Bridgesocieteit.  We zijn er heel blij mee! Hopelijk doet iedereen volgend jaar weer mee aan de actie.

Arbitrage

Op de club hebben we drie nieuwe gediplomeerde arbiters. Wijtze Hoekstra, Wytse Wiersma en Gert Timmer zijn in maart geslaagd voor het NBB-examen. Samen met de al bestaande arbiters Tineke Hofma en Wopke Stienstra onderstrepen zij het belang van arbitrage als er fouten zijn gemaakt. Wat te doen bij verzaken? Wat als er voor de beurt is gespeeld? Mag je een verkeerd bod herstellen? De spelregels van bridge zijn behoorlijk ingewikkeld en als spelers zelf een oplossing gaan bedenken wordt de kwestie lang niet altijd eerlijk opgelost.  Goede tip om onenigheid te voorkomen: ruim na het spel de kaarten pas op als alle spelers het eens zijn over het aantal slagen dat is gehaald.

We staan in de krant

In het huisaanhuis-blad GrootSneek staat deze week (15 december 2022) een twee pagina’s tellend artikel over onze Bridgesociëteit en Bridgeclub Sneek/IJlst. Aanleiding hiervoor is de gratis bridgecursus die beide clubs aanbieden in het kader van een grote ledenwerfactie die is opgezet met steun van de gemeente Súdwest-Fryslân. Helaas bleef dát nu juist onvermeld in het artikel. Maar het is wel verluchtigd met mooie foto’s van een spelmiddag op onze club, waarop veel bekende gezichten te zien zijn.  Namens de Bridgesociëteit vertelt Tineke Hofma hoe leuk bridgen is en hoe gezellig het er bij ons toegaat. Het hele verhaal kunt u ook digitaal lezen als u HIER klikt. Het staat op pagina’s 38 en 39.

Besmettingsgevaar

Corona lijkt gelukkig weer ver achter ons te liggen, maar besmettingsgevaar – ook van een ‘gewone’ griep – ligt altijd op de loer en kan voor kwetsbare mensen grote gevolgen hebben. Het bestuur verzoekt u dan ook met klem niet te komen als u klachten heeft en u dan tijdig af te melden door een mailtje te sturen naar  wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Onverminderd geldt het advies geen handen te schudden, goed de handen te wassen of ontsmetten, afstand te houden en in de elleboog te niesen of hoesten.

Hulp voor hapjes

Het is een leuke traditie dat bij onze vereniging steeds na afloop van het bridgen voor wat lekkers wordt gezorgd. Tineke Luth zoekt nog een aantal dames of heren die dit op een clubmiddag- of avond willen verzorgen. Het gaat om simpele borrelhapjes en de kosten worden door de vereniging vergoed. Wie meldt zich aan voor het komende seizoen? U kunt bellen met Tineke voor meer informatie: 06 – 512 92 937.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.