Welkom bij De Bridgesocieteit Sneek

Zomerinloop 2019

Ook deze zomer kunt u bij ons weer gezellig blijven bridgen. Iedere dinsdagavond van 28 mei t/m 13 augustus is er de jaarlijkse Zomerinloop, aanvang 19.30 uur.  Deelname is alleen voor leden maar u mag wel iemand van buiten de club als partner meenemen. Opgave uiterlijk de maandag ervoor (vóór 20.00 uur!) via wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Speelt u met iemand van buiten de club, geef dan ook zijn/haar naam en het lidmaatschapsnummer van de NBB door. Maximaal 36 paren per avond. Inleg € 5,- per paar. Prijzen voor de nummers 1, 4 en 7 en een poedelprijs. De deelnemerslijst vindt u bij DRIVES & INLOOP.

Oefening baart kunst

Op veler verzoek starten we in september met oefenmiddagen voor beginnende spelers die afgelopen seizoen in de competitie zijn gestart. Dit vooral om een stukje routine op te bouwen. Er wordt gespeeld op de dinsdagmiddagen. Kijk voor de data bij Speeldata. Per keer wordt er een item behandeld en naar aanleiding daarvan worden twaalf spellen gespeeld. De kosten hiervoor bedragen € 7,50 per persoon. Opgeven door een mailtje te sturen naar lesinfo@bridgesocieteit.com. Bij voldoende deelname zal op de dinsdagmiddag een beginnerscursus worden gestart. Zie ook de informatie bij Lessen & Oefenen.

Prijswinnaars Voorjaarscompetitie

De nummers 1 en 2 van de voorjaarscompetities hebben een mooie prijs gewonnen. Dit zijn de gelukkigen. Maandagmiddag A: 1. Wietse v. Houten & Geert Vonk, 2. Minke Feenstra & Greet Schaaf. B: 1. Hermien Boonstra & Julia Kloosterman, 2. Rin v.d. Laan & Paul Ruiter. Dinsdagavond A: 1. Ingrid en Joost Beermann, 2. Loes en Gert Timmer. B: 1. Huibie Foeken & Lis Kruitwagen, 2. Karen de Wit & Ruud Smit.  Maandagavond A: 1. Wopke Stienstra & Bert Veldman, 2. Ko Hoek, Jouwert Talsma, Siem de Boer. B: 1. Clazien en Hendrik Brandsma, 2. Klaas Kamstra & Geer Schmidt. Donderdagmiddag A: 1. Margaret Hoekstra & Diny Veldmans, 2. Siep Gielstra & Cees Tijmstra. B: 1. Nanja en Henk v. Koeveringen,  2. Clazien en Hendrik Brandsma. Donderdagavond A: 1. Tineke Brouwer & Tineke Hofma, 2. Jan v. Dijk & Klaas Kamstra. B: 1. Wijtze Hoekstra & Evert v.d. Sluis, 2. Fré Faber & Tineke Luth.

Speelschema 2019-2020

Er is een nieuw schema gemaakt voor de speeldata van najaar 2019 en voorjaar 2020. Kijk bij Speeldata  of  klik op de afbeelding van de kalender. Als u hierboven in het hoofdmenu op Uitslagen klikt, wordt u direct doorgelinkt naar de uitslagenpagina van de NBB. Bij ‘Competities’ vindt u de Speloverzichten. Daarop kunt u van elk gespeeld spel zien wat de computer heeft berekend als maximaal haalbare score, oftewel het beste bod en het beste spel.

Hoe hoort het eigenlijk?

In het filmpje “Hoe hoort het eigenlijk?” legt de Nederlandse Bridge Bond helder en inzichtelijk uit wat de meest voorkomende overtredingen van de spelregels zijn.  In een soms beschamend herkenbare spelsituatie wordt duidelijk gemaakt hoe het niet en vooral hoe het dan wél moet. Het filmpje is een aanrader. Klik op bijgaande foto om het af te spelen. Voor al onze leden hebben wij bovendien het boekje “Gids voor Bridge”, waarin de rechten en plichten aan de bridgetafel worden toegelicht. Dit om te zorgen voor een plezierige sfeer. Het boekje is op de eerste speelronde van de verschillende competities uitgereikt aan de leden.

Spelregels

Per 1 september 2017 is het Spelregelboekje van de Nederlandse Bridgebond vernieuwd. Bij onze Bridgesocieteit hebben alleen de wedstrijdleiders/arbiters een exemplaar. Maar omdat veel spelers  ook geïnteresseerd zijn, is het boekje nu ook digitaal in te zien. Klik op de afbeelding van het boekje. U komt dan op een webpagina van de Bridgebond waar u aan de linkerkant via de inhoudsopgave de verschillende artikelen kunt lezen. Bij Competities (zie hoofdmenu bovenaan) hebben we ook een link naar het digitale boekje geplaatst. Desgewenst kunt u daar ook een pdf-bestand van de spelregels inkijken of afdrukken.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.