Welkom bij de Bridgesocieteit Sneek

Speelschema 2022-2023

Voor het nieuwe bridgejaar 2022-2023 is een speelschema gemaakt. U kunt dus nu al de data van uw competitie(s) in het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 in uw agenda zetten. Laten we hopen dat corona dit keer geen roet in het eten gooit. We hopen u allemaal in het nieuwe seizoen weer in goede gezondheid te kunnen begroeten.

Consumpties Zomerinloop

We kregen vragen over het hogere inschrijfgeld voor de zomerinloop. Dat bedraagt nu € 12,50 per paar. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat wij onze consumptieprijzen door de btw-verplichting hebben moeten verhogen. In het inschrijfgeld zijn vier consumpties begrepen. Daarnaast worden er, afhankelijk van het aantal deelnemers, 3 tot 5 prijzen per lijn uitgereikt. We hebben besloten de besteding van de consumpties aan te passen: 2  consumpties zijn voor koffie, thee of frisdrank, de andere 2 mag u ook gebruiken voor alcoholische dranken en/of alcoholvrij bier. Kijk voor meer informatie over de Zomerinloop op de pagina Drives & Inloop.

Slotdrive en Zomerinloop

Aan alle leden is weer een Nieuwsbrief verstuurd met daarin o.a. aanvullende informatie over de Slotdrive op vrijdag 22 april.  Er wordt gespeeld op zowel de middag als op de avond en er zal, zoals gebruikelijk, tussendoor een buffet worden verzorgd. Er is dit jaar gekozen voor een uitgebreider warm/koud-buffet en het inschrijfgeld is wat verhoogd. Dat bedraagt nu € 7,50 per persoon. Ook zal er weer een Zomerinloop worden georganiseerd. Zie voor meer informatie de Nieuwsbrief en de pagina DRIVES & INLOOP

Bridgen in de Parkflat

De Parkflat is op zoek naar enkele bridgers op de donderdagmorgen. Er wordt gebridged van 09.30u tot 11.30u. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor informatie kunt u bellen naar de Parkflat: 0515 – 437 437.

Hulp voor hapjes

Het is een leuke traditie dat bij onze vereniging steeds na afloop van het bridgen voor wat lekkers wordt gezorgd. Tineke Luth zoekt nog een aantal dames of heren die dit op een clubmiddag- of avond willen verzorgen. Het gaat om simpele borrelhapjes en de kosten worden door de vereniging vergoed. Wie meldt zich aan voor het komende seizoen? U kunt bellen met Tineke voor meer informatie: 06 – 512 92 937.

Parkeren

Om de parkeerproblemen van vooral de maandagavond tegen te gaan heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen.

  1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
  2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
  3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.