Bestuur

V.l.n.r.: Tineke Hofma, Piety Hiemstra, Gert Timmer, Tineke Brouwer, Huibie Foeken.

Voorzitter
Gert Timmer
Email: voorzitter@bridgesocieteit.com
Tel.    : 06 – 542 74 292

Secretaris
Tineke Brouwer
Email: secretariaat@bridgesocieteit.com
Tel.    : 0515 –  44 25 37

Accommodatie
Huibie Foeken
accommodatie@bridgesocieteit.com
Tel.    : 0515 – 43 33 22

Penningmeester
Piety Hiemstra
Email: penningmeester@bridgesocieteit.com
Tel.    : 0515 – 23 32 81

Bankrelatie
Rabobank: NL22 RABO 0134 4156 63

Wedstrijdzaken (inschrijvingen/afmeldingen)
Tineke Hofma
Email: wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com
Tel.    : 06 – 504 91 750

Commissies

Accommodatie-commissie
Wordt gecoördineerd door Huibie Foeken in samenwerking met Inga IJsebaart (inkoop), Bertha Derlage, Wilma Hylkema en Sjoukje Annee.

Catering-commissie
Regelt inkoop hapjes, wordt aangestuurd door Tineke Luth met assistentie van Marijke Sijtsma.

Dupliceer-commissie
Wordt gecoördineerd door Henriëtte de Jong.  Voor het maken van de spellen: Joost Beermann en Gert Timmer. Voor het dupliceren:  Julius van Dijk, Bauke Spijksma, Gerben Sietsma en Loes Timmer.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door Jannie Gebben. Email: ledenadministratie@bridgesocieteit.com

Les-commissie
Regelt de inhoud en lesmiddagen. Wordt aangestuurd door Tineke Brouwer (email: lesinfo@bridgesocieteit.com ) met assistentie van Huibie Foeken en Rin van der Laan, ondersteund door Ineke van Tienen en Loes Timmer.

Technische commissie
Regelt de speelmiddagen/-avonden. Wordt aangestuurd door Tineke Hofma met als wedstrijdleiders Siep Gielstra, Wijtze Hoekstra, Gert Timmer en Wopke Stienstra. Voor de verwerking assisteren Henriëtte de Jong, Gerda Kerver, Atty Teders, Wytse Wiersma en Hielke de Jong.

Wedstrijdsecretariaat
Is onderdeel van de Technische Commissie en bestaat uit: Tineke Hofma.

Websitebeheer
De website wordt bijgehouden door Marcella de Jong.