Bestuur

V.l.n.r.: Tineke Hofma, Piety Hiemstra, Gert Timmer, Tineke Brouwer, Huibie Foeken (inmiddels vervangen door Rin van der Laan.)

Voorzitter
Gert Timmer
Email: voorzitter@bridgesocieteit.com
Tel.    : 06 – 542 74 292

Secretaris
Tineke Brouwer
Email: secretariaat@bridgesocieteit.com
Tel.    : 0515 –  44 25 37

Accommodatie
Rin van der Laan
accommodatie@bridgesocieteit.com
Tel.    : 0515 – 42 45 28

Penningmeester
Piety Hiemstra
Email: penningmeester@bridgesocieteit.com
Tel.    : 0515 – 23 32 81

Bankrelatie
Rabobank: NL22 RABO 0134 4156 63

Wedstrijdzaken (inschrijvingen/afmeldingen)
Tineke Hofma
Email: wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com
Tel.    : 06 – 504 91 750

Rooster van aftreden

Tineke Hofma technische commissie sept.  2024 daarna evt. direct benoembaar
Tineke Brouwer secretariaat sept.  2025 daarna evt. direct benoembaar
Piety Hiemstra penningmeester sept.  2025 daarna evt. direct benoembaar
Rin v.d. Laan accommodatie sept.  2026 daarna evt. direct benoembaar
Gert Timmer voorzitter sept.  2027 daarna evt. direct benoembaar

Commissies

Accommodatie-commissie
Wordt gecoördineerd door Rin van der Laan in samenwerking met Inga IJsebaart (inkoop), Bertha Derlagen, Sjoukje Annee en Bauke en Jenny Spijksma.

Catering-commissie
Regelt inkoop hapjes, wordt aangestuurd door Tineke Luth met assistentie van Marijke Sijtsma.

Dupliceer-commissie
Wordt gecoördineerd door Henriëtte de Jong.  Voor het maken van de spellen: Joost Beermann en Gert Timmer. Voor het dupliceren:  Bauke Spijksma, Loes Timmer, Bauke Reidsma en Jan Hiemstra.

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door Jannie Gebben. Email: ledenadministratie@bridgesocieteit.com

Les-commissie
Regelt de inhoud en lesmiddagen. Wordt aangestuurd door Tineke Brouwer (email: lesinfo@bridgesocieteit.com ) met assistentie van Huibie Foeken en Rin van der Laan, ondersteund door Ineke van Tienen en Loes Timmer.

Technische commissie
Regelt de speelmiddagen/-avonden. Wordt aangestuurd door Tineke Hofma met als overige wedstrijdleiders  Wijtze Hoekstra, Wytse Wiersma, Gert Timmer en Wopke Stienstra. Voor de verwerking assisteren  Marcella de Jong, Wytse Wiersma en Loes Timmer.

Wedstrijdsecretariaat
Is onderdeel van de Technische Commissie en bestaat uit: Tineke Hofma.

Websitebeheer
De website wordt bijgehouden door Marcella de Jong. Tel. 0515 559171.