“De bridgesocieteit Sneek”  is 31 augustus 2004 officieel opgericht en sinds februari 2011 lid van de Nederlandse Bridge Bond. Voor die datum waren wij bekend onder de naam BZN (Bridgeclub Zonder Naam) die rond 1982/1983 in De Spil met vier enthousiaste leden is gestart. Van de jaren ’90 tot 2004 hebben wij in het café van Kees en Annie Leeuwen gespeeld onder de naam “De Leeuwen”. Daarna in De Hofnar en vanaf 8 mei 2013 in onze huidige locatie: ’t Convenant. Omdat we willen benadrukken dat bij ons gezelligheid voorop staat, is in 2010 de naam veranderd in “de bridgesocieteit Sneek”. Wat begonnen is met een klein groepje is thans een volwassen bridgesociëteit geworden, waar velen met plezier komen bridgen. Klik op ons Huishoudelijk Reglement. 

Elke zitting zijn er mooie prijzen.

Onze voordelen
Bij iedere zitting zijn er prijzen voor spelers die op een bepaalde plaats zijn geëindigd.
Na afloop van iedere zitting serveren we een borrelhapje.
Per lijn winnen de twee hoogstgenoteerde paren in het voor- en najaarsklassement een prijs.
Onze clubdrives zijn heel gezellig met altijd een buffet.
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van vrijwilligers.