Kerst- en Nieuwjaarsdrive

De Kerstdrive zal worden gehouden op woensdag 20 december a.s.  Het inschrijfgeld bedraagt € 5 per persoon inclusief stamppot-buffet.  Aanmelding via wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Op donderdag 4 januari 2024 wordt de Nieuwjaarsdrive gehouden.  Maximaal aantal 38 paren. Aanvang 13.30u Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per persoon. We starten met proosten op het nieuwe jaar. Voor beide drives geldt dat er alleen op de middag wordt gebridged. Maximaal aantal paren 38. Aanvang 13.30u. Inschrijving op basis van ontvangst inschrijfgeld op rekeningnummer NL22RABO0134415663. Aanmelding via wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com.

Openingsdrive 2023

De openingsdrive en het daaraan gekoppelde Captains Dinner is gepland op dinsdag 5 september. Aanvang 13.30u. Er wordt alleen op de middag gebridged. Maximaal aantal paren 38. Het inschrijfgeld bedraagt € 5 per persoon. Inschrijving op basis van ontvangst inschrijfgeld. Aanmelding via wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com 
Om 17.00 u. volgt de ALV. Om 18.00 u. verwachten we te kunnen starten met het Captains dinner.

Zomerinloop 2023

Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen zijn er dit jaar opnieuw 14 dinsdagavonden  gereserveerd voor de jaarlijkse Zomerinloop. De eerste inloop start op 16 mei, de laatste is op 15 augustus. Aanvang 19.30 uur. Dit jaar is deelname kosteloos. De prijzen zijn gelijk aan die van de competitiezittingen. Per zitting wordt bepaald wie er prijs heeft. Toegang is alleen voor leden. U mag wel een niet-lid als partner meenemen. Maximale inschrijving is 36 paren. U kunt zich via wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com hiervoor opgeven. NB: Uw aanmelding moet uiterlijk om 20.00 uur op de maandagavond voor de gewenste speeldag ontvangen zijn.

Slotdrive 2023

Het bridgeseizoen loopt ten einde en dus is het weer tijd voor de slotdrive. Deze wordt gehouden op dinsdag 18 april. Anders dan voorgaande jaren is het dit keer alleen ‘s middags, aanvang 13.30 uur. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com Kosten € 5 per persoon. Er is plaats voor maximaal 38 paren. Na betaling van het inschrijfgeld is uw inschrijving definitief. Aansluitend wordt er een buffet geserveerd. Wanneer u niet mee kunt bridgen, kunt u tegen betaling van € 5 wel deelnemen aan het buffet. Voor de nummers 1 (N-Z en O-W) in beide lijnen hebben we weer leuke prijzen. Voorafgaand aan het buffet worden ook de kampioensprijzen uitgereikt. Zie ook de recent verzonden Nieuwsbrief van het bestuur.

Nieuwjaarsdrive 2023

De Nieuwjaarsdrive wordt op donderdag 5 januari gehouden. Zowel ‘s middags als ’s avonds. Aanvang conform de Kerstdrive. De opzet van deze drive is anders dan normaal. Het is vergelijkbaar met een reguliere competitiezitting, dus zonder buffet. Wel willen we bij aanvang met u proosten op het nieuwe jaar onder het genot van oliebollen. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com. Vermeld daarbij uw naam en die van uw partner alsmede de middag of avond. We hanteren voor het organiseren van deze drive een inschrijvingsminimum  van 16 paren per dagdeel.