“De bridgesocieteit Sneek”  is 31 augustus 2004 officieel opgericht en sinds februari 2011 lid van de Nederlandse Bridge Bond. Voor die datum waren wij bekend onder de naam BZN (Bridgeclub Zonder Naam) die rond 1982/1983 in De Spil met vier enthousiaste leden is gestart. Van de jaren ’90 tot 2004 hebben wij in het café van Kees en Annie Leeuwen gespeeld onder de naam “De Leeuwen”. Daarna in De Hofnar en vanaf 8 mei 2013 in onze huidige locatie: ’t Convenant. Omdat ook niet-leden bij ons vrijblijvend een middag of avond mee kunnen doen en omdat we willen benadrukken dat bij ons gezelligheid voorop staat, is in 2010 de naam veranderd in “de bridgesocieteit Sneek”. Wat begonnen is met een klein groepje is thans een volwassen bridgesociëteit geworden, waar velen met plezier komen bridgen. Klik op ons Huishoudelijk Reglement. 

Een prijs voor wie het dichtst bij de 50% eindigt.

Onze voordelen
Per competitieronde mag een paar zich eenmaal gewoon afmelden.
Per competitieronde bepalen de 6 beste scores van de 7 zittingen het eindklassement.
Bij iedere zitting winnen de spelers die het dichtst bij de 50% eindigen een prijs.
We hebben vrijwel nooit een stilzittafel.
Na afloop van iedere zitting serveren we een borrelhapje.
Per lijn winnen de twee hoogstgenoteerde paren in het voor- en najaarsklassement een prijs.
Onze clubdrives zijn heel gezellig met altijd een buffet.
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de geweldige inzet van bestuur en vrijwilligers.

Sfeer proeven
(Nog) niet-leden kunnen op een middag of avond een keer vrijblijvend bij ons komen spelen.  Op tijd aanmelden is vereist. Stuur een mailtje naar wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com