Opgeven kan tot uiterlijk 3 september door een mailtje met uw gegevens en voorkeur voor middag of avond te sturen naar wedstrijdzaken@bridgesocieteit.com

Openingsdrive 7 september 2017
MIDDAG
Naam                                                                                    Buffet
1 Hermien en Leo Boot
2 Lia Boomsma – Atty Teders
3 Julius v. Dijk – Hans de Haan
4 Clazien en Hendrik Brandsma
5 Henriette de Jong – Lenie Schaap                                 1x
6 Juul Kloosterman – Jan Kremers
7 Anneke Dalstra – Stieny Draaisma
8 Inga IJsebaart – Lisa Wierda
9 Riemke de Boer – Gerda v.d. Hengel
10 Hitsje Stilma – Corry Veenstra
11 Rin v.d. Laan – Duco v.d. Meulen
12 Trynke de Jager – Frank Slob
13 Thea Middelhoff – Rikki v.d. Steen                         1x
14 Wietse v. Houten – Geert Vonk
15 Marijke en Gerben Sietsma
16 Trienke en Sytse Visser
17 Janneke en Cor Kila
18 Nelleke v.d. Berg – Suze Dooper
19 Huibie Foeken – Lis kruitwagen
20 Mentje Elema – Aly Meijer
21 Geeske v.d. Lijn – Tienke Zwart
22 Renate en Victor Bak
23 Marcella de Jong – Maria Lampe
24 Ceciel Keuning – Wil v. Oosten
25 Klaas Kamstra – Geer Schmidt                                   1x
26 Riemke Gaastra – Wypke Gaastra                             1x
27 Greet en Sjoerd Schaaf                                                geen
28 Geertje en Jan Witteveen                                            1x
29 Elly Drabbe – Margriet de Vries
30 Riet Hoexum – Wil v.d. Veer
31 Ytje Bijlsma – Hermien Boonstra
32 Diny en Piet Veldmans
33 Piety en Jan Hiemstra
34 Gre en Wijtze Hoekstra
35
36
AVOND
Naam                                                                                         Buffet
1 Joke Prinsen – Tjip v. Diepen
2 Willy Brinksma – Gerrie v.d. Schaaf
3 Ineke v. Tienen – Ticky Yntema
4 Sjoukje Annee – Ab Brouwer
5 Limmy Gielstra – Margareth Hoekstra
6 Tineke Brouwer – Tineke Hofma
7 Riemke Gaastra – Eduard Hoekstra
8 Trudy Lunter – Sonja Ozinga
9 Gertie de Boer – Hans Lunter
10 Wopke Stienstra – Bert Veldman
11 Wida Veldman – Siep Gielstra
12 Sjouk v. Koningsveld – Marieke Wittermans
13 Riet en Jan Jurna                                                                  geen
14 Jan de Vries – Jerome Weisz
15 Loes en Gert Timmer
16 Fre Faber – Tineke Luth
17 Adrie en Sieds Jorritsma
18 Jan v. Dijk – Klaas Kamstra
19 Auke Kramer – Henk Kuiper                                              geen
20 Gerda Kerver – Joachim Schmidt                                     geen
21 Margaret Jansen- Kees Dijkstra
22 Nelleke v.d. Meer – Marjet Silvius
23 Jannie en Roelof Gebben
24 Barbara Sinnema – Arendje Tijssen
25 Nynke v.d. Kooi – Feikje Kramer                                      geen
26 Jenny en Bauke Spijksma
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36