Welkom bij De Bridgesocieteit Sneek

Wel en wee

Voor persoonlijke berichten van en over leden hebben we inmiddels een rubriek Wel en Wee aan de website toegevoegd. Wilt u iets plaatsen in deze rubriek of heeft u een tip? Neem dan contact op met de secretaris: secretariaat@bridgesocieteit.com.

Hoe hoort het eigenlijk?

In het filmpje “Hoe hoort het eigenlijk?” legt de Nederlandse Bridge Bond helder en inzichtelijk uit wat de meest voorkomende overtredingen van de spelregels zijn.  In een soms beschamend herkenbare spelsituatie wordt duidelijk gemaakt hoe het niet en vooral hoe het dan wél moet. Het filmpje is een aanrader. Klik op bijgaande foto om het af te spelen.
Voor al onze leden hebben wij bovendien het boekje “Gids voor Bridge”, waarin de rechten en plichten aan de bridgetafel worden toegelicht. Dit om te zorgen voor een plezierige sfeer. Het boekje wordt op de eerste speelronde van de verschillende competities gratis aan u uitgereikt.

Speeldata voorjaar 2018

De voorjaarscompetitie gaat van start op 8 januari a.s. Dan wordt de 1e ronde van de Maandagavond-competitie gespeeld. De 1e ronde van de Donderdagmiddag en -avond  is op 11 januari, die van Maandagmiddag op 15 januari en van Dinsdagmiddag op 16 januari. De eerste Oefenmiddag voor gevorderden is op donderdag 18 januari. Kijk voor de volledige lijst bij Speeldata.

Nieuwjaarsdrive

De Nieuwjaarsdrive van 4 januari jl. was druk bezocht en erg gezellig. Het saladebuffet dat werd gemaakt door vrijwilligers van de club oogstte veel lof. De namen van allen die een bijdrage hebben geleverd vindt u bij Drives & Inloop. De resultaten van de middag en avond vindt u bij Uitslagen & Standen. De overzichten van alle gespeelde spellen en de (door de computer berekende) best haalbare score staan bij Speloverzichten.

Prijswinnaars Najaarscompetitie

De uitreiking van prijzen voor de als eerste en tweede geëindigde paren in de verschillende competities vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsdrive op 4 januari. De prijswinnaars zijn:  Maandagmiddag: A1 Roelof Gebben & Siep Gielstra; A2 Maria Lampe & Marcella de Jong. B1 Riet Hoexum & Jan de Vries; B2 Jelske Bakker & Wilma Hylkema. Maandagavond: A1 Wopke Stienstra & Bert Veldman; A2 Trudy Lunter & Sonja Ozinga. B1 Ina van Tienen & Tickie Yntema; B2 Jenny en Bauke Spijksma.  Dinsdagavond: A1 Jannie & Roelof Gebben; A2 Ingrid en Joost Beerman. B1 Gerda Kerver & Joachim Schmidt; B2 Gerda van Driel & Marianne Kist. Donderdagmiddag: A1 Siep Gielstra & Cees Tijmstra; A2 Hotske Altenburg & Gerrit Terwisscha v. Scheltinga. B1 Jenny Spijksma & Wil v.d. Veer; B2 Thea Middelhoff & Rikki v.d. Steen. Donderdagavond: A1 Jan van Dijk & Klaas Kamstra; A2 Wijtze Hoekstra & Evert v.d. Sluis. B1 Metty Cornelis & Jan Jurna; B2 Sjouk van Koningsveld & Marieke Wittermans.

Spelregels

Per 1 september jl. is het Spelregelboekje van de Nederlandse Bridgebond vernieuwd. Bij onze Bridgesocieteit hebben alleen de wedstrijdleiders/arbiters een exemplaar. Maar omdat veel spelers  ook geïnteresseerd zijn, is het boekje nu ook digitaal in te zien. Klik op de afbeelding van het boekje. U komt dan op een webpagina van de Bridgebond waar u aan de linkerkant via de inhoudsopgave de verschillende artikelen kunt lezen. Bij Competities (zie hoofdmenu bovenaan) hebben we ook een link naar het digitale boekje geplaatst. Desgewenst kunt u daar ook een pdf-bestand van de spelregels inkijken of afdrukken.

Parkeren

Tijdens de Bestuursvergadering van 12 oktober jl. zijn de parkeerproblemen van vooral de maandagavond besproken en is besloten de volgende maatregelen te treffen:
1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.