Welkom bij De Bridgesocieteit Sneek

Nieuw bridgeseizoen

De najaarscompetitie gaat van start op 10 september a.s. Dan wordt de 1e ronde van de maandagmiddag-competitie gespeeld. De 1e ronde van de dinsdagavond is op 11 september, die van maandagavond op 17 september en van donderdagmiddag en -avond op 20 september. Kijk voor de volledige lijst bij Speeldata.
In de Nieuwsbrief die vorige maand aan alle leden via de mail is toegestuurd, leest u meer informatie over het nieuwe seizoen en de nieuwe regel opgesteld m.b.t. de consumpties.

Laatste les

Foto Julius van Dijk

Na afloop van de laatste les van het seizoen 2017-2018 werden Tineke Hofma en Tineke Brouwer door Janny Reidsma bedankt voor hun inzet en verrast met een mooie bos bloemen. Ook het komende seizoen worden er weer lessen georganiseerd. Dit keer echter alleen voor beginners en dan niet op de donderdag- maar op de dinsdagmiddag. Bij Lessen & Oefenen vindt u meer informatie.

Vrijwilligers bedankt

Foto Julius van Dijk

De vele vrijwilligers die er elke week voor zorgen dat onze ruim 200 leden kunnen bridgen in een ontspannen sfeer, zijn voor hun belangeloze inzet bedankt met een gezellige maaltijd. Samen met hun partners werden zij uitgenodigd voor een Chinees buffet in het Convenant. Zie voor meer foto’s het Fotoalbum. Het komende jaar staan de vrijwilligers opnieuw met plezier voor u klaar. Wat er zoal voor de club wordt gedaan en door wie, kunt u lezen bij Bestuur en Commissies

Prijswinnaars Voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie is ten einde. De nummers 1 en 2  van alle lijnen worden vriendelijk verzocht aanwezig te zijn op de Slotdrive van 19 april a.s. zodat ze hun prijzen in ontvangst kunnen nemen. Dit zijn de gelukkigen: Maandagmiddag A1 Joke Kromhout & Jos v. Weezel, A2 Ceciel Keuning & Wil van Oosten, B1 Anneke Dalstra & Wypke Gaastra, B2 Hitsje Stilma & Corry Veenstra. Maandagavond A1 Diny & Piet Veldmans, A2 Wopke Stienstra & Bert Veldman, B1 Marijke Blanksma & Ria Smit, B2 Clazien & Hendrik Brandsma. Dinsdagavond A1 Nelleke v.d. Berg & Fets Huibers, A2 Jannie & Roelof Gebben, B1 Bertha Derlagen & Tickie Yntema, B2 Wil v.d. Veer & Rineke Willemse. Donderdagmiddag A1 Siep Gielstra & Cees Tijmstra, A2 Henriëtte de Jong & Lenie Schaap, B1 Suze Dooper & Fets Huibers, B2 Yt Bijlsma & Hermien Boonstra. Donderdagavond A1 Loes & Gert Timmer, A2 Tineke Brouwer & Tineke Hofma. B1 Bertha Derlage & Ineke van Tienen, B2 Geeske v.d. Lijn & Tienke Zwart. Allen van harte gefeliciteerd.

Hoe hoort het eigenlijk?

In het filmpje “Hoe hoort het eigenlijk?” legt de Nederlandse Bridge Bond helder en inzichtelijk uit wat de meest voorkomende overtredingen van de spelregels zijn.  In een soms beschamend herkenbare spelsituatie wordt duidelijk gemaakt hoe het niet en vooral hoe het dan wél moet. Het filmpje is een aanrader. Klik op bijgaande foto om het af te spelen.
Voor al onze leden hebben wij bovendien het boekje “Gids voor Bridge”, waarin de rechten en plichten aan de bridgetafel worden toegelicht. Dit om te zorgen voor een plezierige sfeer. Het boekje is op de eerste speelronde van de verschillende competities uitgereikt aan de leden.

Wel en wee

Voor persoonlijke berichten van en over leden hebben we inmiddels een rubriek Wel en Wee aan de website toegevoegd. Wilt u iets plaatsen in deze rubriek of heeft u een tip? Neem dan contact op met de secretaris: secretariaat@bridgesocieteit.com.

Spelregels

Per 1 september jl. is het Spelregelboekje van de Nederlandse Bridgebond vernieuwd. Bij onze Bridgesocieteit hebben alleen de wedstrijdleiders/arbiters een exemplaar. Maar omdat veel spelers  ook geïnteresseerd zijn, is het boekje nu ook digitaal in te zien. Klik op de afbeelding van het boekje. U komt dan op een webpagina van de Bridgebond waar u aan de linkerkant via de inhoudsopgave de verschillende artikelen kunt lezen. Bij Competities (zie hoofdmenu bovenaan) hebben we ook een link naar het digitale boekje geplaatst. Desgewenst kunt u daar ook een pdf-bestand van de spelregels inkijken of afdrukken.

Parkeren

Tijdens de Bestuursvergadering van 12 oktober jl. zijn de parkeerproblemen van vooral de maandagavond besproken en is besloten de volgende maatregelen te treffen:
1. Er komt een extra invalidenparkeerplaats naast het bestaande vak. Iedereen die op zo’n vak parkeert is verplicht een geldige invalidenparkeerkaart achter de voorruit te plaatsen. Herhaaldelijk misbruik zal leiden tot een verzoek aan politie of handhaving om te verbaliseren. De boete bedraagt € 340.
2. Per vereniging (bij toerbeurt en tijdens gezamenlijk gebruik van ‘t Convenant) wordt een verantwoordelijke aangesteld die wanneer dat nodig is een bord “Parkeerplaats VOL” plaatst en het halve toegangshek sluit. Deze verantwoordelijke ziet ook toe op misbruik van de invalidenparkeerplaatsen en noteert kentekens van overtreders.
3. Vriendelijk verzoek aan alle mobiele leden om zoveel mogelijk per fiets naar ’t Convenant te komen.